وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Course of Compiler Design 2024

سرفصل های دوره

Learn how to develop Compilers in a Professional way from Scratch. Build your own C++ Compiler, from A to Z!


1. Introduction
 • 1. Welcome and Course Overview
 • 2. Early Day Computers
 • 3. The Importance of Compiler Design
 • 4. Setting Up Development Environment

 • 2. Compiler Basics
 • 1. What is a Compiler
 • 2. Compiler vs Interpreter
 • 3. The Compilation Process
 • 4. Question 1
 • 5. Question 1 Answer

 • 3. Lexical Analysis
 • 1. Lexical Analyzer, Tokens, Lexemes
 • 2. Regular Expressions
 • 3. Question 2
 • 4. Question 2 Answer
 • 5. Finite Automata
 • 6. Examples
 • 7. Transition Tables
 • 8. NFA to DFA
 • 9. Question 3
 • 10. Question 3 Answer
 • 11. Question 4
 • 12. Question 4 Answer
 • 13. Question 5
 • 14. Question 5 Answer

 • 4. Syntax Analysis
 • 1. Syntax Analysis, Context Free Grammar (CFG)
 • 2. How to Parse, Parse Tree, Left Recursion, Left factoring
 • 3. Question 6
 • 4. Question 6 Answer
 • 5. Question 7
 • 6. Question 7 Answer
 • 7. Types of Parsing, Recursive Decent Parsing
 • 8. C++ Recursive Decent Parsing Code
 • 9. First Set and Follow Set
 • 10. Question 8
 • 11. Question 8 Answer
 • 12. Predictive Parsers, LL(k) Parsers
 • 13. Question 9
 • 14. Question 9 Answer
 • 15. Bottom-Up Parsing, LR Parsing
 • 16. LR Parsing Table and Example
 • 17. Question 10
 • 18. Question 10 Answer

 • 5. Semantic Analysis
 • 1. Semantic Analysis
 • 2. Syntax Directed Translation
 • 3. Question 11
 • 4. Question 11 Answer

 • 6. Intermediate Code Generation
 • 1. Intermediate Code Generation
 • 2. Directed Acyclic Graphs
 • 3. Abstract Syntax Tree
 • 4. Notations
 • 5. Question 12
 • 6. Question 12 Answer
 • 7. Three-Address Code
 • 8. Quadruples & Triples
 • 9. Question 13
 • 10. Question 13 Answer

 • 7. Runtime Environments
 • 1. Runtime Environments
 • 2. Stack
 • 3. Stack Implementation using C++
 • 4. Heap
 • 5. Activation Records
 • 6. Managing Scope
 • 7. Question 14
 • 8. Question 14 Answer

 • 8. Optimization Techniques
 • 1. Optimization Techniques
 • 2. Constant Folding
 • 3. Dead Code Elimination
 • 4. Common Sub expression Elimination
 • 5. Question 15
 • 6. Question 15 Answer

 • 9. Advanced Compiler Topics
 • 1. Code Generation
 • 2. Input to the Code Generator
 • 3. Target Program Code
 • 4. Memory Management
 • 5. Instruction Selection & Examples on generating Assembly code
 • 6. Question 16
 • 7. Question 16 Answer
 • 8. Register Allocation & Assignment
 • 9. Evaluation Order & Example
 • 10. Question 17
 • 11. Question 17 Answer
 • 12. Just-In-Time Compilation
 • 13. Dynamic Compilation vs Static Compilation
 • 14. HotSpot Compilation

 • 10. Domain Specific Language DSL
 • 1. Domain-Specific Languages (DSLs)
 • 2. Mathematical Expression using DSL
 • 3. DSL for the Expression
 • 4. Testing the DSL
 • 5. Problem Statement
 • 6. DSL Function
 • 7. Testing the DSL
 • 8. Question 18
 • 9. Question 18 Answer

 • 11. Compiler Construction Projects
 • 1. Building a Simple Lexer
 • 2. Building a Simple Parser
 • 3. Building a Simple ICG
 • 4. Question 19
 • 5. Question 19 Answer
 • 6. Recap of Key concepts and References
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34046
  حجم: 2639 مگابایت
  مدت زمان: 677 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید