وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Course of Boto3 2023

سرفصل های دوره

Learn AWS in a Professional way from scratch. Become an expert using Python Boto3 SDK, from ZERO to HERO!


1. Course Introduction and Environment Setup
 • 1. Introduction to AWS
 • 2. Installation and configuration

 • 2. Working with Amazon S3
 • 1. Bucket Creation
 • 2. Bucket region creation and listing
 • 3. Files upload
 • 4. Pre-signed URLs
 • 5. Static website hosting
 • 6. Versioning
 • 7. Multipart upload
 • 8. Bucket deletion

 • 3. Working with Amazon DynamoDB
 • 1. Table creation
 • 2. Adding Items to a table
 • 3. Batch writing
 • 4. Table scan

 • 4. Working with Amazon IAM
 • 1. Introduction to IAM & IAM users
 • 2. IAM Policies
 • 3. IAM Access keys

 • 5. Working with Amazon SQS
 • 1. Introduction to Amazon SQS & queue creation
 • 2. Sending & receiving queue messages

 • 6. Working with Amazon KMS
 • 1. Introduction to Amazon KMS & features
 • 2. Key creation & Data encryption

 • 7. Working with Amazon SES
 • 1. Introduction to Amazon SES and setup
 • 2. Plain & HTML mail sending
 • 3. Mail sending with attachments

 • 8. Working with Amazon Cloudwatch
 • 1. Introduction to Cloudwatch and its features
 • 2. Creating log groups & sending logs
 • 3. Reading logs

 • 9. Working with Amazon RDS
 • 1. Introduction to Amazon RDS and its features
 • 2. Managing RDS Instances
 • 3. Managing RDS Backups
 • 4. RDS Instance Maintenance

 • 10. Working with Amazon Glue
 • 1. Introduction to Amazon Glue and its features
 • 2. Working with Glue Crawler
 • 3. Working with Glue Jobs

 • 11. Working with Amazon ECS
 • 1. Introduction to Amazon ECS and its features
 • 2. Working with Clusters
 • 3. Task Definitions

 • 12. Working with AWS CloudFormation
 • 1. Introduction to AWS CloudFormation and its features
 • 2. Working with YAML Template
 • 3. Stack creation

 • 13. Working with Amazon Rekognition
 • 1. Introduction to Amazon Rekognition and its features
 • 2. Rekognition methods
 • 3. Testing results

 • 14. First Project
 • 1. Introduction
 • 2. Project Part 1
 • 3. Project Part 2

 • 15. Second Project
 • 1. Introduction
 • 2. Project Part 1
 • 3. Project Part 2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 22775
  حجم: 1679 مگابایت
  مدت زمان: 378 دقیقه
  تاریخ انتشار: 9 آبان 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید