وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Software Development & Engineering Excellence Master Course

سرفصل های دوره

Best of courses for computer sw engineer and developer team lead. Classes cover design, test, skills, subjects all types


1 - Overview
 • 1 - Overview I.html
 • 1 - Overview I
 • 1 - Software-Development-Excellence-Overview-I.pdf
 • 2 - Overview II.html
 • 2 - Overview II
 • 2 - Software-Development-Excellence-Overview-II.pdf
 • 3 - Overview III.html
 • 3 - Overview III
 • 3 - Software-Development-Excellence-Overview-III.pdf

 • 2 - Introduction
 • 4 - Introduction
 • 4 - Software-Development-Excellence-Introduction.pdf

 • 3 - Case Studies
 • 4 - Case Studies I.html
 • 5 - Case Studies I
 • 5 - Case Studies II.html
 • 5 - Software-Development-Excellence-Case-Studies-I.pdf
 • 6 - Case Studies II
 • 6 - Case Studies III.html
 • 6 - Software-Development-Excellence-Case-Studies-II.pdf
 • 7 - Case Studies III
 • 7 - Case Studies IV.html
 • 7 - Software-Development-Excellence-Case-Studies-III.pdf
 • 8 - Case Studies IV
 • 8 - Case Studies V.html
 • 8 - Software-Development-Excellence-Case-Studies-IV.pdf
 • 9 - Case Studies V
 • 9 - Case Studies VI.html
 • 9 - Software-Development-Excellence-Case-Studies-V.pdf
 • 10 - Case Studies VI
 • 10 - Case Studies VII.html
 • 10 - Software-Development-Excellence-Case-Studies-VI.pdf
 • 11 - Case Studies VII
 • 11 - Software-Development-Excellence-Case-Studies-VII.pdf

 • 4 - Agile Methodologies
 • 11 - Agile Methodologies I.html
 • 12 - Agile Methodologies I
 • 12 - Agile Methodologies II.html
 • 12 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-I.pdf
 • 13 - Agile Methodologies II
 • 13 - Agile Methodologies III.html
 • 13 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-II.pdf
 • 14 - Agile Methodologies III
 • 14 - Agile Methodologies IV.html
 • 14 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-III.pdf
 • 15 - Agile Methodologies IV
 • 15 - Agile Methodologies V.html
 • 15 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-IV.pdf
 • 16 - Agile Methodologies V
 • 16 - Agile Methodologies VI.html
 • 16 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-V.pdf
 • 17 - Agile Methodologies VI
 • 17 - Agile Methodologies VII.html
 • 17 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-VI.pdf
 • 18 - Agile Methodologies VII
 • 18 - Agile Methodologies VIII.html
 • 18 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-VII.pdf
 • 19 - Agile Methodologies IX.html
 • 19 - Agile Methodologies VIII
 • 19 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-VIII.pdf
 • 20 - Agile Methodologies IX
 • 20 - Agile Methodologies X.html
 • 20 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-IX.pdf
 • 21 - Agile Methodologies X
 • 21 - Agile Methodologies XI.html
 • 21 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-X.pdf
 • 22 - Agile Methodologies XI
 • 22 - Agile Methodologies XII.html
 • 22 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-XI.pdf
 • 23 - Agile Methodologies XII
 • 23 - Software-Development-Excellence-Agile-Methodologies-XII.pdf

 • 5 - UserCentric Design
 • 23 - UserCentric Design I.html
 • 24 - Software-Development-Excellence-User-Centric-Design-I.pdf
 • 24 - UserCentric Design I
 • 24 - UserCentric Design II.html
 • 25 - Software-Development-Excellence-User-Centric-Design-II.pdf
 • 25 - UserCentric Design II
 • 25 - UserCentric Design III.html
 • 26 - Software-Development-Excellence-User-Centric-Design-III.pdf
 • 26 - UserCentric Design III
 • 26 - UserCentric Design IV.html
 • 27 - Software-Development-Excellence-User-Centric-Design-IV.pdf
 • 27 - UserCentric Design IV
 • 27 - UserCentric Design V.html
 • 28 - Software-Development-Excellence-User-Centric-Design-V.pdf
 • 28 - UserCentric Design V
 • 28 - UserCentric Design VI.html
 • 29 - Software-Development-Excellence-User-Centric-Design-VI.pdf
 • 29 - UserCentric Design VI

 • 6 - Automation
 • 29 - Automation I.html
 • 30 - Automation I
 • 30 - Automation II.html
 • 30 - Software-Development-Excellence-Automation-I.pdf
 • 31 - Automation II
 • 31 - Automation III.html
 • 31 - Software-Development-Excellence-Automation-II.pdf
 • 32 - Automation III
 • 32 - Automation IV.html
 • 32 - Software-Development-Excellence-Automation-III.pdf
 • 33 - Automation IV
 • 33 - Automation V.html
 • 33 - Software-Development-Excellence-Automation-IV.pdf
 • 34 - Automation V
 • 35 - Automation VI

 • 7 - Innovation
 • 34 - Innovation I.html
 • 35 - Innovation II.html
 • 36 - Innovation I
 • 36 - Innovation III.html
 • 36 - Software-Development-Excellence-Innovation-I.pdf
 • 37 - Innovation II
 • 37 - Innovation IV.html
 • 37 - Software-Development-Excellence-Innovation-II.pdf
 • 38 - Innovation III
 • 38 - Innovation V.html
 • 38 - Software-Development-Excellence-Innovation-III.pdf
 • 39 - Innovation IV
 • 39 - Software-Development-Excellence-Innovation-IV.pdf
 • 40 - Innovation V
 • 40 - Software-Development-Excellence-Innovation-V.pdf

 • 8 - Community Engagement
 • 39 - Community Engagement I.html
 • 40 - Community Engagement II.html
 • 41 - Community Engagement I
 • 41 - Community Engagement III.html
 • 41 - Software-Development-Excellence-Community-Engagement-I.pdf
 • 42 - Community Engagement II
 • 42 - Community Engagement IV.html
 • 42 - Software-Development-Excellence-Community-Engagement-II.pdf
 • 43 - Community Engagement III
 • 43 - Software-Development-Excellence-Community-Engagement-III.pdf
 • 44 - Community Engagement IV
 • 44 - Software-Development-Excellence-Community-Engagement-IV.pdf

 • 9 - Security Focus
 • 43 - Security Focus I.html
 • 44 - Security Focus II.html
 • 45 - Security Focus I
 • 45 - Security Focus III.html
 • 45 - Software-Development-Excellence-Security-Focus-I.pdf
 • 46 - Security Focus II
 • 46 - Security Focus IV.html
 • 46 - Software-Development-Excellence-Security-Focus-II.pdf
 • 47 - Security Focus III
 • 48 - Security Focus IV
 • 48 - Software-Development-Excellence-Security-Focus-IV.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32567
  حجم: 5248 مگابایت
  مدت زمان: 379 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید