وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Online CAT 2023 Exam Preparation Coaching Course for MBA

سرفصل های دوره

Build your personalized strategy on study materials, books, answering questions in time for CAT, GRE, GMAT, CMAT, MAT...


1 - Introduction Overview
 • 1 - Cracking-CAT-Introduction.pdf
 • 1 - Introduction
 • 1 - Overview.html
 • 2 - Cracking-CAT-Overview.pdf
 • 2 - Overview

 • 2 - Set a goal to achieve
 • 2 - Set a goal to achieve I.html
 • 3 - Cracking-CAT-Set-a-Goal-to-Achieve-I.pdf
 • 3 - Set a goal to achieve I
 • 3 - Set a goal to achieve II.html
 • 4 - Cracking-CAT-Set-a-Goal-to-Achieve-II.pdf
 • 4 - Set a goal to achieve II

 • 3 - Understanding CAT Success Factors
 • 4 - Understanding CAT Success Factors I.html
 • 5 - Cracking-CAT-Understanding-CAT-Success-Factors-I.pdf
 • 5 - Understanding CAT Success Factors I
 • 5 - Understanding CAT Success Factors II.html
 • 6 - Cracking-CAT-Understanding-CAT-Success-Factors-II.pdf
 • 6 - Understanding CAT Success Factors II
 • 6 - Understanding CAT Success Factors III.html
 • 7 - Cracking-CAT-Understanding-CAT-Success-Factors-III.pdf
 • 7 - Understanding CAT Success Factors III
 • 7 - Understanding CAT Success Factors IV.html
 • 8 - Cracking-CAT-Understanding-CAT-Success-Factors-IV.pdf
 • 8 - Understanding CAT Success Factors IV
 • 8 - Understanding CAT Success Factors V.html
 • 9 - Cracking-CAT-Understanding-CAT-Success-Factors-V.pdf
 • 9 - Understanding CAT Success Factors V
 • 9 - Understanding CAT Success Factors VI.html
 • 10 - Cracking-CAT-Understanding-CAT-Success-Factors-VI.pdf
 • 10 - Understanding CAT Success Factors VI

 • 4 - Your SWOT Analysis
 • 10 - Your SWOT Analysis.html
 • 11 - Cracking-CAT-SWOT-Analysis.pdf
 • 11 - Your SWOT Analysis

 • 5 - Your CAT Strategy Formulation
 • 11 - Your CAT Strategy Formulation I.html
 • 12 - Cracking-CAT-CAT-Strategy-Formulation-I.pdf
 • 12 - Your CAT Strategy Formulation I
 • 12 - Your CAT Strategy Formulation II.html
 • 13 - Cracking-CAT-CAT-Strategy-Formulation-II.pdf
 • 13 - Your CAT Strategy Formulation II
 • 14 - Cracking-CAT-CAT-Strategy-Formulation-III.pdf
 • 14 - Your CAT Strategy Formulation III

 • 6 - Your CAT Action Planning
 • 13 - Your CAT Action Planning.html
 • 15 - Cracking-CAT-CAT-Action-Planning.pdf
 • 15 - Your CAT Action Planning

 • 7 - Your CAT Action Plan Implementation
 • 14 - Your CAT Action Plan Implementation.html
 • 16 - Cracking-CAT-CAT-Action-Plan-Implementation.pdf
 • 16 - Your CAT Action Plan Implementation

 • 8 - Perform Crack
 • 15 - Perform Crack.html
 • 17 - Cracking-CAT-Perform-and-Crack.pdf
 • 17 - Perform Crack

 • 9 - Summary
 • 18 - Cracking-CAT-Summary.pdf
 • 18 - Summary

 • 10 - Related Resources
 • 19 - Excellence-in-Time-Management-Time-Management-Competency-Improvement-VI.pdf
 • 19 - Overcoming stress and fatigue
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17052
  حجم: 1677 مگابایت
  مدت زمان: 135 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید