وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

React Query |TanStack Query:Server State Management in React

سرفصل های دوره

Master React Query: Data fetching, mutation, and Caching


1. GETTING STARTED WITH REACT QUERY
 • 1. Problems Without React Query
 • 2. What is React Query
 • 3. React Query Features
 • 4. Introducing The Docs
 • 5. Create React App Using Vite
 • 6. Configuring React Query

 • 2. USEQUERY DATA FETCHING
 • 1. What is useQuery
 • 2. useQuery Syntax
 • 3. Exploring the APIS to use
 • 4. Making Request to fetch Users
 • 5. useQuery Return Objects
 • 6. Displaying loading, data and error

 • 3. QUERY KEYS & QUERY FUNCTIONS DATA FETCHING
 • 1. Understanding Query Keys
 • 2. Role of Query Keys
 • 3. Types of Query Keys
 • 4. Query Keys Arrays Code syntax 1
 • 5. Query Keys Arrays Code syntax 2
 • 6. Using Object as Query Keys
 • 7. Query Keys Rules
 • 8. Query Functions
 • 9. Query Function Rules

 • 4. ERROR HANDLING IN REACT QUERY
 • 1. Handling Errors using Fetch API
 • 2. Handling Errors Using Fetch code demo
 • 3. Handling Errors using Axios Overview
 • 4. Handling Errors using Axios code demo

 • 5. REACT QUERY CONFIGURATIONS
 • 1. Default Values Explained
 • 2. Installing React Query Devtool
 • 3. Exploring React Query Devtool
 • 4. StaleTime Overview
 • 5. StateTime code demo
 • 6. Cache Time Overview
 • 7. Cache Time Code Demo
 • 8. RefetchOnMount Overview
 • 9. Refetch on windows focus
 • 10. Refetch on reconnect
 • 11.1 36.Retry delay
 • 11. Retry delay
 • 12. Refetch Interval

 • 6. PAGINATION DATA FETCHING
 • 1. Parallel Queries Overview
 • 2. Parallel Queries Code Demo
 • 3. Pagination Project Demo and Overview
 • 4. Pagination Demo
 • 5. Prefetching Overview
 • 6. Prefetching Code Demo

 • 7. USEMUTATION POST-UPDATE-DELETE- REQUEST
 • 1. Mutation Overview
 • 2. mutateAsync Overview
 • 3. useMutate Code Example
 • 4. useMutateAsync Code Demo
 • 5. Query Invalidation Overview
 • 6. Query Invalidation
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34161
  حجم: 1729 مگابایت
  مدت زمان: 238 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید