وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python Desktop Apps with Tkinter

سرفصل های دوره

Make Graphical Apps with Python 3 and Tkinter


1. Introduction
 • 1.1 tkinter-sales
 • 1. Introduction.html
 • 2.1 tkinter-examples.zip
 • 2. Examples.html
 • 3.1 message2.zip
 • 3. Message Box
 • 4.1 message2.zip
 • 4. Lecture Notes.html
 • 5.1 message.zip
 • 5. User Input
 • 6.1 message.zip
 • 6. Lecture Notes.html

 • 2. Tkinter Window
 • 1.1 window.zip
 • 1. Tkinter Window
 • 2.1 window.zip
 • 2. Lecture Notes.html
 • 3.1 window2.zip
 • 3. Tkinter Window (OOP Intro).html
 • 4.1 window2.zip
 • 4. Tkinter Window (OOP)
 • 5.1 hello.zip
 • 5. Hello World
 • 6.1 hello.zip
 • 6. Lecture Notes.html

 • 3. Buttons
 • 1.1 button.zip
 • 1. Tkinter Buttons
 • 2.1 button.zip
 • 2. Lecture Notes.html
 • 3.1 button-oop.zip
 • 3. Tkinter Buttons (OOP)
 • 4. Statusbar

 • 4. Images
 • 1.1 image.zip
 • 1. Load Image
 • 2.1 image.zip
 • 2. Lecture Notes.html
 • 3.1 images.zip
 • 3. Load Image with PIL
 • 4.1 images.zip
 • 4. Lecture Notes.html

 • 5. Geometry Managers Pack
 • 1. Geometry Managers
 • 2. Lecture Notes.html
 • 3.1 pack.zip
 • 3. Pack Geometry
 • 4.1 pack.zip
 • 4. Lecture Notes.html
 • 5.1 pack-side.zip
 • 5.2 pack-side2.zip
 • 5. Pack Side
 • 6.1 pack-side.zip
 • 6.2 pack-side2.zip
 • 6. Lecture Notes.html
 • 7.1 pack-pad.zip
 • 7. Pack Distance
 • 8.1 pack-pad.zip
 • 8. Lecture Notes.html

 • 6. Project Audio Player
 • 1.1 audio.zip
 • 1. Project Audio Player

 • 7. Geometry Manager Place
 • 1.1 place.zip
 • 1. Place
 • 2.1 place.zip
 • 2. Lecture Notes.html

 • 8. Widgets
 • 1.1 checkbutton.zip
 • 1.2 checkbutton2.zip
 • 1. Checkbox
 • 2.1 checkbutton.zip
 • 2.2 checkbutton2.zip
 • 2. Lecture Notes.html
 • 3.1 radio.zip
 • 3. Radio Button
 • 4.1 radio.zip
 • 4. Lecture Notes.html
 • 5.1 input.zip
 • 5. Input Field
 • 6.1 input.zip
 • 6. Lecture Notes.html
 • 7.1 listbox.zip
 • 7. Listbox
 • 8.1 listbox.zip
 • 8. Lecture Notes.html
 • 9.1 scale.zip
 • 9. Tkinter Scale
 • 10.1 scale.zip
 • 10. Lecture Notes.html
 • 11.1 spinbox.zip
 • 11. Tkinter Spinbox
 • 12.1 spinbox.zip
 • 12. Lecture Notes.html

 • 9. Grid
 • 1.1 grid.zip
 • 1. Grid
 • 2.1 grid.zip
 • 2. Lecture Notes.html
 • 3.1 grid.zip
 • 3.2 grid2.zip
 • 3. Resizable Grid
 • 4.1 grid2.zip
 • 4. Lecture Notes.html

 • 10. Project (Game) Tic Tac Toe
 • 1.1 tictactoe.zip
 • 1. Project (Game) Tic Tac Toe

 • 11. Project Dial Pad
 • 1.1 phone.zip
 • 1. Project Dialpad

 • 12. Frames
 • 1.1 frames.zip
 • 1. Frame
 • 2.1 labelframe.zip
 • 2. LabelFrame

 • 13. Project Dial Pad
 • 1.1 button2.zip
 • 1. Tkinter Buttons in Loop

 • 14. Menubar
 • 1.1 menu.zip
 • 1.2 menu2.zip
 • 1. File Menu
 • 2.1 menu.zip
 • 2.2 menu2.zip
 • 2. Menu
 • 3. Sub Menu

 • 15. Textbox
 • 1.1 textbox.zip
 • 1. Textbox
 • 2.1 textbox.zip
 • 2. Scrollbar
 • 3. Textbox Font

 • 16. Project Text Editor
 • 1.1 notepad.zip
 • 1. Project Text Editor, part 1 of 2
 • 2.1 notepad.zip
 • 2. Project Text Editor, part 2 of 2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18394
  حجم: 1041 مگابایت
  مدت زمان: 84 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید