وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python BDD Automation Essentials With Behave Framework

سرفصل های دوره

Complete Python BDD Behave Course | Master Cucumber BDD With Python Behave | Quality Test Automation Framework


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. What is BDD
 • 3. Why use BDD
 • 4. Quiz1 - BDD.html
 • 5. Python Behave Framework
 • 6. Quiz2- Behave.html

 • 2. Setting Up the Environment
 • 1. Section Intro.html
 • 2. Installing Python
 • 3. Why an IDE
 • 4. Installing VSCode
 • 5. What is Virtual Env
 • 6. Creating a Virtual Env
 • 7. Quiz3.html

 • 3. Behave BDD 101
 • 1. Gherkin syntax
 • 2. Quiz4 - Gherkin.html
 • 3. Demo Write First Test & Execute
 • 4. Behave Project structure
 • 5. Behave Feature, Scenario & Steps
 • 6. Behave Steps - AND, BUT
 • 7. About Step Definition Function
 • 8. Step Definition Function Implementation
 • 9. Quiz5.html

 • 4. Assertions & Test Discovery
 • 1. Test Assertions(13)
 • 2. Test Assertions(23)
 • 3. Test Assertions(33)
 • 4. Quiz6-Asserts.html
 • 5. Running Behave Tests(12)
 • 6. Running Behave Tests(22)
 • 7. Quiz7.html

 • 5. Step Parameter and Context Var
 • 1. Using Step Parameters
 • 2. Step Matchers(13)
 • 3. Step Matchers(23)
 • 4. Step Matchers(33)
 • 5. Parse Custom DataType(12)
 • 6. Parse Custom DataType(22)
 • 7. About Background
 • 8. About Context Variable
 • 9. Context Variable Demo
 • 10. About Context Var Scope
 • 11. Context Var Scope Demo

 • 6. Data Tables & Scenario Outlines
 • 1. About Behave DataTables
 • 2. Data Tables Demo(12)
 • 3. Data Tables Demo(22)
 • 4. About Scenario Outline
 • 5. Scenario Outline Demo
 • 6. Using Tags
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35800
  حجم: 2306 مگابایت
  مدت زمان: 290 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید