وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

PySide – Python GUI Development and Qt for Python

سرفصل های دوره

Learn how to build Graphical User Interface (GUI) applications with Python and PySide (Qt for Python)


1 - PySide Training
 • 1 - Introduction to PySide2 Course
 • 2 - Difference Between PySide and PySide2
 • 3 - Installation of PySide2 in PyCharm
 • 4 - Creating Simple Frame in PySide2
 • 5 - Creating Label in PySide2
 • 6 - Single Line Text Box in PySide2
 • 7 - Button in PySide2
 • 8 - Radio Buttons in PySide2
 • 9 - Check Box in PySide2
 • 10 - Combo Box in PySide2
 • 11 - Text Edit in PySide2
 • 12 - Table in PySide2
 • 13 - Slider in PySide2
 • 14 - QDial in PySide2 Part 1
 • 15 - QDial in PySide2 Part 2
 • 16 - QDial in PySide2 Part 3
 • 17 - Progress Bar in PySide2
 • 18 - Menu Bar in PySide2
 • 19 - Tabs in PySide2
 • 20 - Tree View in PySide2
 • 21 - Tree View in PySide2 Continue
 • 22 - Message Box in PySide2
 • 23 - Adding layouts in Frame

 • 2 - PySide Project Data Fetching Application
 • 24 - Introduction to Project
 • 25 - Installation of PySide2
 • 26 - Creating a CSV File
 • 27 - Creating GUI
 • 28 - Counting No of Rows From CSV File
 • 29 - Reading CSV File
 • 30 - Output of the Project

 • 3 - PySide Project Employee Management Application
 • 31 - Introduction to Project
 • 32 - Installation PySide2
 • 33 - Creating Main Page
 • 34 - Creating Add Employee Page
 • 35 - Creating Display Employee Page
 • 36 - Writing a CSV File to Add Employee
 • 37 - Reading a CSV File to Display Employees
 • 38 - Output of the Project
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29326
  حجم: 1382 مگابایت
  مدت زمان: 255 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید