وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

power apps : Complete Training with practical hands on.

سرفصل های دوره

Microsoft Power Platform (microsoft powerapps, Power Automate and Power Bi) || Live Project with Expert Advice.


1 - Introduction to the Course
 • 1 - Course Introduction

 • 2 - Setting Up Power App Power Automate and Power BI Accounts
 • 2 - Setup Power App Account
 • 3 - Setup Power Automate Account
 • 4 - Setup Power BI and One Drive Account
 • 5 - What Is Power App Environment
 • 6 - Development Environment Creation
 • 7 - Hello World App

 • 3 - Working with Forms and One Drive
 • 8 - Working with Forms and One Drive

 • 4 - Power App Screens and Controls Walkthrough
 • 9 - Environment Walk Through
 • 10 - Power App Screens
 • 11 - Controls Walk Through Part 1
 • 12 - Controls Walk Through Part 2
 • 13 - Dropdown and Combo box Controls

 • 5 - Data Table Variables Collections and functions Walkthrough
 • 14 - Connect Power App with local SQL Server
 • 15 - Context Variables
 • 16 - Global Variables
 • 17 - Working with Collections
 • 18 - Data Table and Search functionality
 • 19 - Patch Function
 • 19 - SchooDB.txt

 • 6 - Building Finance Tracker Application
 • 20 - Power App Solutions
 • 21 - Create Solutions
 • 22 - Home Screen
 • 23 - DB Walkthrough
 • 23 - SQL-Script.txt
 • 23 - financetrackerbackupfile.zip
 • 24 - Left Navigation
 • 25 - Component Creation
 • 26 - Building Income Screen Part1
 • 27 - Building Income Screen Part2
 • 28 - Building Popup Box
 • 29 - Connect PowerApps With Flow
 • 30 - Embed Power BI Report
 • 31 - Expense Screen And Supplier Screen

 • 7 - Solution Deployment
 • 32 - Solution Deployment to another environment

 • 8 - Finance Tracker Demo
 • 33 - Demo Finance Tracker App
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18386
  حجم: 1605 مگابایت
  مدت زمان: 272 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید