وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

OpenAI Assistants with OpenAI Python API

سرفصل های دوره

Learn to use the new OpenAI Assistants API, allowing GPT models to run code, read your files, and call functions!


1 - Introduction
 • 1 - COURSE FAQs and DOWNLOADS.html
 • 1 - Google Slides Link.txt
 • 1 - OPENAI-ASSISTANTS-main.zip
 • 2 - Course Curriculum Overview

 • 2 - OpenAI Chat Completion API Overview
 • 3 - OpenAI Account Setup
 • 4 - Messages and Parameters
 • 5 - Chat Completion Exercise
 • 6 - Chat Completion Exercise Solution Code Along

 • 3 - OpenAI API Assistants and Code Interpreter
 • 7 - How do Assistants Work
 • 8 - Understanding LLM Assistant and Motivations
 • 9 - Assistants Threads and Messages
 • 10 - Runs
 • 11 - Assistant Workflow
 • 12 - Assistant Exercise
 • 13 - Assistant Exercise Solution Code Along

 • 4 - OpenAI Assistants with Knowledge Retrieval
 • 14 - How Knowledge Retrieval Works
 • 15 - Single File in Message
 • 16 - File with Code Interpreter
 • 17 - Multiple Files with Assistant
 • 18 - Assistant Knowledge Retrieval Exercise Overview
 • 19 - Assistant Knowledge Retrieval Exercise Solution Code Along

 • 5 - Assistant Function Calling
 • 20 - Understanding Function Calling with Assistants
 • 21 - Converting Python Function to JSON Request
 • 22 - Function Calling with an Assistant
 • 23 - Assistant with Function Calling Exercise Overview
 • 24 - Assistant with Function Calling Exercise Solution
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32482
  حجم: 2204 مگابایت
  مدت زمان: 253 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید