وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

NPM – Node package manager – Quickstart & Advanced

سرفصل های دوره

Quickly start using npm and create npm packages by yourself. Master more than the basics of npm!


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Npm presentation
 • 3. Npm installation

 • 2. Npm starter
 • 1. Section intro
 • 2. First npm project - npm dependencies
 • 3.1 Code changes in this lecture.html
 • 3. Npm scripts
 • 4.1 Code changes in this lecture.html
 • 4. Using dependencies
 • 5.1 Code changes in this lecture.html
 • 5. Development dependencies
 • 6.1 Code changes in this lecture.html
 • 6. Running inside a browser
 • 7. Global dependencies
 • 8. Versions
 • 9. Section recap.html

 • 3. Advanced topics
 • 1. Section intro
 • 2. Npx and npm exec
 • 3. Peer dependencies
 • 4. Building for production
 • 5.1 react-sample-app.zip
 • 5. Npm update
 • 6.1 Code changes in this lecture.html
 • 6. Npm workspaces
 • 7. Section recap.html

 • 4. Creating an npm package
 • 1. Section intro
 • 2.1 Code changes in this lecture.html
 • 2. Creating the base class
 • 3. Using local packages
 • 4. Using a private NPM registry

 • 5. Npm with Typescript
 • 1. Section intro
 • 2.1 Code changes in this lecture.html
 • 2. Typescript setup
 • 3.1 Code changes in this lecture.html
 • 3. Generating types
 • 4.1 Code changes in this lecture.html
 • 4. Npm ignore

 • 6. Npm security
 • 1. Section intro
 • 2.1 Old react app.html
 • 2. Npm audit
 • 3.1 Malicious modules article.html
 • 3. Npm post-install
 • 4. Other security concerns
 • 5.1 Code changes in this lecture.html
 • 5. How to use libraries
 • 6. Npm security events.html

 • 7. Other Npm features
 • 1. Section intro
 • 2.1 Code changes in this lecture.html
 • 2.2 node addon-main.zip
 • 2. Node and C++ addons
 • 3. Handling multiple node installations
 • 4. Npm and git
 • 5.1 Commands.pdf
 • 5. Npm alternatives Yarn and Pnpm
 • 6. Deleting node modules like a pro

 • 8. Ending touches
 • 1. Thanks you!
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7974
  حجم: 1329 مگابایت
  مدت زمان: 183 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید