وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

MQL5 MACHINE LEARNING 01: Neural Networks For Algo-Trading

سرفصل های دوره

A firm and steadfast introduction to Machine Learning and Neural network application in Algorithmic trading with MQL5


1 - Overview of Machine learning
 • 1 - Data science Artificial intelligence and Machine learning
 • 2 - Types of Machine learning
 • 3 - Introduction to Neural Networks
 • 4 - Feed Forward Neural Network Architecture

 • 2 - Introduction to Neural Networks
 • 5 - ForwardPass on a spreadsheet
 • 5 - Students package.txt
 • 6 - Mean squared error on a spread sheet
 • 7 - Backward pass on a spread sheet
 • 8 - Gradient descent on a spread sheet

 • 3 - Vector and Matrix Datatypes
 • 9 - Linear Algebra Vectors and Matrices
 • 10 - Declaring Matrices and Vectors
 • 11 - Initializing Matrices and Vectors
 • 12 - Copying Data into Matrices and Vectors
 • 13 - Copying Timeseries Data into Matrices and Vectors
 • 14 - Matrices and Vector Operations
 • 15 - Manipulating Matrices

 • 4 - Data Collection
 • 16 - Neural Network Architecture
 • 17 - General EA parameters
 • 18 - Setting the Live calculation interval
 • 19 - Creating Data Vessels
 • 20 - Initializing Handles
 • 21 - Collecting indicator Data
 • 22 - Data Normalization
 • 23 - Initializing Weights and Bias

 • 5 - Forward Pass
 • 24 - Converting Matrices to Vectors
 • 25 - Converting Vectors to Matrices
 • 26 - Neuron Calculations
 • 27 - Forward Function

 • 6 - Neural Network Training
 • 28 - Searching for Patterns
 • 29 - Removing an index from a Vector
 • 30 - Removing Matrix Rows and Columns
 • 31 - Confusion Matrix Declaration
 • 32 - Populating the Confusion Matrix
 • 33 - Model Accuracy and Precision
 • 34 - Recall Sensitivity Calculation
 • 35 - Specificity calculation
 • 36 - F1 Score calculation
 • 37 - Support calculation
 • 38 - Predictive Metrics averages
 • 39 - Creating Data classes
 • 40 - One Hot Encoding
 • 41 - Loss Function Options
 • 42 - Batch Forward Pass
 • 43 - Back Propagation training
 • 44 - Prediction Presentation
 • 45 - Model Training

 • 7 - Model Testing
 • 46 - Displaying Probability Signals
 • 47 - Visually testing the model
 • 48 - Assignment

 • 8 - Conclusion
 • 49 - Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32465
  حجم: 5538 مگابایت
  مدت زمان: 494 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید