وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Forex

Trade Stocks Like a Pro: The Ultimate Crash Course!
شرکت:
Trade Stocks Like a Pro: The Ultimate Crash Course!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 4 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
HFX Market Mastery
شرکت:
HFX Market Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Forex Algorithmic Trading: Building 6 Robots for MT5!
شرکت:
Forex Algorithmic Trading: Building 6 Robots for MT5!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced:Forex Trading MACD Trading Strategy Explained
شرکت:
Advanced:Forex Trading MACD Trading Strategy Explained
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Complete Forex Trading Course (Updated 2023)
شرکت:
The Complete Forex Trading Course (Updated 2023)
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Forex Trading: Technical Analysis Mastery For Daily Profit
شرکت:
Forex Trading: Technical Analysis Mastery For Daily Profit
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Forex Trading: Candlestick Trading Mastery For Daily Profit
شرکت:
Forex Trading: Candlestick Trading Mastery For Daily Profit
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Forex Robots: Automate Your Trading – Practice EA Included!
شرکت:
Forex Robots: Automate Your Trading – Practice EA Included!
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۱
Complete Investing Course (Stocks, Indices, Forex, Crypto)
شرکت:
Complete Investing Course (Stocks, Indices, Forex, Crypto)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
Forex and Crypto:Basic Candlesticks and Price Action Trading
شرکت:
Forex and Crypto:Basic Candlesticks and Price Action Trading
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
بوت کمپ تحلیل تکنیکال : سهام ، رمزارزها و فارکس
شرکت:
بوت کمپ تحلیل تکنیکال : سهام ، رمزارزها و فارکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
تبدیل MQL4 به MQL5 (جدید 2021)
شرکت:
تبدیل MQL4 به MQL5 (جدید 2021)
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
آموزش مبانی معامله و درآمد دلاری با Forex
شرکت:
آموزش مبانی معامله و درآمد دلاری با Forex
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تحلیل های تکنیکال Freak در Forex
شرکت:
آموزش تحلیل های تکنیکال Freak در Forex
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۰