وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Minimal API with .NET Core (.NET 7)

سرفصل های دوره

Explore and learn how to build Minimal API's in .NET 7 with hands on course.


1 - Introduction
 • 1 - Welcome
 • 2 - Topics Covered
 • 3 - Why Minimal API
 • 4 - Q AndA
 • 5 - Authentication And Authorizartion using NET Identity.html
 • 6 - Create Project
 • 7 - Project Resources GitHub.html
 • 8 - Comparing files Minimal VS Standard API
 • 9 - Program class file changes
 • 10 - Clean Program class file
 • 11 - API Basics Intro
 • 12 - API Basics What is API
 • 13 - API Basics Request And Response
 • 14 - API Basics Request Object
 • 15 - API Basics Response Object
 • 16 - API Basics HTTP Verb

 • 2 - First Endpoint
 • 17 - Create First Endpoint
 • 18 - Return Types
 • 19 - Route Parameters
 • 20 - Create Coupon Model and Coupon Store

 • 3 - CRUD Endpoint
 • 21 - Get All Endpoint
 • 22 - Get Individual Coupon
 • 23 - Create Coupon
 • 24 - Named Endpoints
 • 25 - Produces and Accepts in Minimal API
 • 26 - Dependency Injection in Minimal API
 • 26 - Dependency Injection in Minimal API EV
 • 27 - DTOs
 • 28 - AutoMapper and Dependency Injection
 • 29 - Fluent Validators
 • 30 - Async Endpoints
 • 31 - API Response
 • 32 - Assignment Put and Delete
 • 33 - Assignment Solution Put and Delete Endpoints

 • 4 - Database and Repository
 • 34 - Add ApplicationDbContext
 • 35 - Create Coupon Table
 • 36 - CRUD with database
 • 37 - Repository for DbContext
 • 38 - Modify Endpoints to use Repository
 • 39 - CRUD with Repository

 • 5 - Organizing Minimal API
 • 40 - Organize Endpoints in its own class
 • 41 - Cleanup Endpoints Structure

 • 6 - Authentication And Authorization Basic
 • 42 - Create Table for Users
 • 43 - Add DTOs for Authentication
 • 44 - Register Auth Repository
 • 45 - Login Auth Repository
 • 46 - Auth Endpoints
 • 47 - Login and Register in Action
 • 48 - Authentication in Action
 • 49 - Roles in Minimal API
 • 50 - Parameter Binding
 • 50 - Parameter Binding DV

 • 7 - Filters in Minimal API
 • 51 - NET 7 Update.html
 • 52 - Add first filter
 • 53 - Multiple filters
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17618
  حجم: 1041 مگابایت
  مدت زمان: 199 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید