وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Certified: Cybersecurity Architect Expert (SC-100) Online Training

سرفصل های دوره

1 Examining the Microsoft Cybersecurity Reference Architecture (MCRA)
 • 1 Intro to the Microsoft Cybersecurity Reference Architecture (MCRA)
 • 2 Security Operations
 • 3 SaaS & Identity Protection
 • 4 Endpoints and Devices
 • 5 Hybrid Infrastructure
 • 6 Information Protection
 • 7 IoT and Operational Technology (OT)
 • 8 People Security
 • 9 Other Resources

 • 2 Translating Security Requirements
 • 10 Guiding Principals of Zero Trust
 • 11 Translating Requirements
 • 12 Translating Business Goals into Security Requirements
 • 13 Technical Solutions Basics
 • 14 Azure Security Top 10
 • 15 Azure Security Benchmark
 • 16 Securing Privileged Access Using RaMP

 • 3 Designing Security Strategies
 • 17 Designing Security for a Resiliency Strategy
 • 18 Hybrid Environmental Security Strategies
 • 19 Multi-tenant Environmental Security Strategies
 • 20 Traffic Filtering and Segmentation Strategies
 • 21 Azure Best Practices for Network Security

 • 4 Designing a Security Operations Strategy
 • 22 Security Operations Strategy Overview
 • 23 Frameworks, Processes, and Procedures
 • 24 Logging and Auditing Strategy
 • 25 SecOps for a Hybrid or Multi-cloud Environment
 • 26 SIEM-SOAR Strategy
 • 27 Evaluating Security Workflows
 • 28 Incident Management
 • 29 Strategy for Sharing Technical Threat Intelligence

 • 5 Designing an Identity Security Strategy
 • 30 Strategy for Access to Cloud Resources
 • 31 Identity Store Strategy
 • 32 Authentication and Authorization Strategy
 • 33 Strategy for Conditional Access
 • 34 Role Assignment and Delegation
 • 35 Privileged Role Access to Infrastructure
 • 36 Strategy for Privileged Activities

 • 6 Designing a Regulatory Compliance Strategy
 • 37 Translating Compliance Requirements
 • 38 Compliance and Defender for Cloud
 • 39 Compliance Scores and Recommendations
 • 40 Implementing Azure Policy
 • 41 Data Residency Requirements
 • 42 Translating Privacy Requirements

 • 7 Evaluating and Managing Security Postures
 • 43 Evaluating Security Postures by Using Benchmarks
 • 44 Evaluating Security Postures by Using Defender for Cloud
 • 45 Evaluate Security Posture of Cloud Workloads
 • 46 Designing Security for an Azure Landing Zone
 • 47 Interpret Technical Threat Intelligence
 • 48 Mitigating Identified Risks

 • 8 Designing a Strategy for Securing Server and Client Endpoints
 • 49 Security Baselines for Servers and Client Endpoints
 • 50 Security Requirements for Servers
 • 51 Security Requirements for Mobile Devices and Clients
 • 52 Requirements to Secure Active Directory Domain Services
 • 53 Strategy to Manage Secrets, Keys, and Certificates
 • 54 Strategy for Securing Remote Access

 • 9 Designing a Strategy for Securing SaaS, PaaS, and IaaS Services
 • 55 Security Baselines for SaaS, PaaS, and IaaS services
 • 56 Security Requirements for IoT Workloads
 • 57 Security Requirements for Data Workloads
 • 58 Security Requirements for Web Workloads
 • 59 Security Requirements for Storage Workloads
 • 60 Security Requirements for Containers and Orchestration

 • 10 Design a security strategy for data and applications
 • 61 Specify Priorities for Mitigating Threats to Apps
 • 62 Onboarding New Applications
 • 63 Security Strategy for Applications and APIs
 • 64 Priorities For Mitigating Threats To Data
 • 65 Identify and Protect Sensitive Data
 • 66 Encryption Standards for Data at Rest and In Motion
 • 67 Azure Data Security and Encryption Best Practices
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19976
  حجم: 1430 مگابایت
  مدت زمان: 552 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید