وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Applied Skills: Azure Files and Azure Blob Storage

سرفصل های دوره

Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Welcome to Udemy.html
 • 3. How to get the best out of your Udemy course
 • 4. Do you want auto-translated subtitles in more languages.html
 • 5. Curriculum
 • 6.1 AzureStorageNotes231121.pdf
 • 6.2 photo1.zip
 • 6.3 photo2.zip
 • 6.4 photo3.zip
 • 6. Resources.html

 • 2. Lets start using Microsoft Azure
 • 1. Creating an Azure account, and exploring Azure interface
 • 2. Quickly creating a storage account
 • 3. Creating a container, uploading a file, and deleting the resource group
 • 4. Practice Activity 1.html
 • 5. Practice Activity 1 - The Solution

 • 3. Storage account configuration
 • 1. Standard vs premium performance
 • 2. Replication (LRS, ZRS, GRS and GZRS)
 • 3. Security (Advanced tab)
 • 4. Access tiers
 • 5. Networking and Data Protection
 • 6. Encryption
 • 7. Practice Activity 2.html
 • 8. Practice Activity 2 - The Solution

 • 4. Blob configuration
 • 1. Introduction.html
 • 2. Blob access tiers
 • 3. Blob lifecycle management
 • 4. Soft delete for blobs and Permanent delete for soft deleted items
 • 5. Versioning for blobs
 • 6. Practice Activity 3.html
 • 7. Practice Activity 3 - The Solution

 • 5. Protecting your data, and file shares
 • 1. Introduction.html
 • 2. Object Replication
 • 3. Data Retention policies
 • 4. Creating a file share
 • 5. Encryption, Key Vaults and Managed Identity
 • 6. Infrastructure encryption and encryption scopes
 • 7. Practice Activity 4.html
 • 8. Practice Activity 4 - The Solution

 • 6. Authentication and accessing data
 • 1. Allow enabling anonymous access on individual containers
 • 2. Keys
 • 3. Shared Access Signatures
 • 4. Using Entra ID as authentication
 • 5. Interacting with Virtual Networks (VNets)
 • 6. Practice Activity 5.html
 • 7. Practice Activity 5 - The Solution

 • 7. Congratulations for completing the course
 • 1. Whats Next
 • 2. Congratulations for completing the course
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29073
  حجم: 1088 مگابایت
  مدت زمان: 162 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید