وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering the Art of Isometric Room Design in Blender 3

سرفصل های دوره

Master the tools and techniques for creating visually stunning isometric room designs using Blender 3


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Blender Basics
 • 2 - Lesson 1 Resource Pack Blender Basics
 • 2 - Mastering-th-Art-of-Isometric-Room-Design-Download-Pack.zip
 • 3 - Lesson 2 Blender Project Setup

 • 3 - Modelling Isometric Room Base
 • 4 - Lesson 3 Isometric Room Layout Modelling
 • 5 - Lesson 4 Modelling Framework Using Edge loops
 • 6 - Lesson 5 Adding Complexity to our Isometric Room Frame
 • 7 - Lesson 6 Giving Depth to the 3D Frame

 • 4 - Section 3 Designing 3D Windows for the
 • 8 - Lesson 7 Creating Circular Window Using Boolean Modifier
 • 9 - Lesson 8 Modeling with Subdivisions and Edge Sharps
 • 10 - Lesson 9 Creating Angular Window

 • 5 - Section 4 Texturing Basics
 • 11 - Lesson 10 Materials Maps Basics
 • 12 - Lesson 11 Texturing Room Base

 • 6 - Section 5 Environment Lighting
 • 13 - Lesson 12 Lighting up our Scene

 • 7 - Section 6 Creating Opacity in Material
 • 14 - Lesson 13 Working with Window Transparency

 • 8 - Section 7 Creating Environment Props
 • 15 - Lesson 14 Modelling Wardrobe Asset
 • 16 - Lesson 15 3D Modelling Stylized Globe

 • 9 - Section 8 Using Texture Atlas
 • 17 - Lesson 16 Applying Gameboard Textures
 • 18 - Lesson 17 Blender Asset Manager Basics
 • 19 - Lesson 18 UV Unwrapping 3D Globe

 • 10 - Section 9 Generating Bed Detail Using Physics Simulations in Blender
 • 20 - Lesson 19 Inflating our Pillow Using 3D Simulation
 • 21 - Lesson 20 Creating Bed Sheets Using Cloth Physics
 • 22 - Lesson 21 Adding Texture Detail to Bed 3D Prop

 • 11 - Section 10 Creating Shelf Props
 • 23 - Lesson 22 3D Modelling Book Variations
 • 24 - Lesson 23 Making Lava Lamp Using MetaBall in Blender
 • 25 - Lesson 24 Adding Texture Detail to our Book Assets
 • 26 - Lesson 25 Modelling Plant Pot in Blender

 • 12 - Section 11 Modelling Stylized Laptop in Blender
 • 27 - Lesson 26 Creating a 3D Retro Laptop
 • 28 - Lesson 27 Using Curve to Connect 3D Cable for Computer Prop

 • 13 - Section 12 Adding Blackboard Prop to the 3D Scene
 • 29 - Lesson 28 Modelling Blackboard Prop for 3D Environment

 • 14 - Section 13 Fixing Blender Composition for Camera Shot
 • 30 - Lesson 29 Tweaking Composition for Camera Render

 • 15 - Section 14 Using Particles In Blender
 • 31 - Lesson 30 Creating Starry Carpet Using Particle System

 • 16 - Section 15 Making Skateboard Asset in Isometric Room
 • 32 - Lesson 31 Modelling Skateboard in Blender

 • 17 - Section 16 Modelling Telescope Prop for the Room
 • 33 - Lesson 32 Making a 3D Model of a Telescope
 • 34 - Lesson 33 Inserting Detail to 3D Telescope
 • 35 - Lesson 34 Creating Radial and Mirror Symmetry for Telescope Prop
 • 36 - Lesson 35 Adding Texture with Specified Location for Detail

 • 18 - Section 17 Creating Wall Decoration
 • 37 - Lesson 36 Creating 3D Poster Using 2D Plane

 • 19 - Section 18 Modelling Miniature Asset in Blender
 • 38 - Lesson 37 Creating Base for 3D Spaceship Miniature
 • 39 - Lesson 38 Applying Spaceship Texture Detail

 • 20 - Section 19 Designing a 3D Chair for Isometric Environment
 • 40 - Lesson 39 Using Curvature to Design Chair in Blender
 • 41 - Lesson 40 Creating 3D Mesh from Chair Design
 • 42 - Lesson 41 Texturing 3D Retro Chair

 • 21 - Section 20 Rendering
 • 43 - Lesson 42 Volumetric Lighting in Blender
 • 44 - Lesson 43 Rendering Image in Blender
 • 45 - Lesson 44 Composing Render Scene Using Blender Nodes
 • 46 - Lesson 45 Finalizing Render of our 3D Isometric Room
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7480
  حجم: 8014 مگابایت
  مدت زمان: 528 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید