وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Generative AI For Leaders And Business Professionals

سرفصل های دوره

Master Generative AI [Artificial Intelligence] to Streamline Organization + Business Operations + Boost Productivity


1. Course Introduction
 • 1. Course Introduction
 • 2. Understanding Generative AI Basics and Background
 • 3. Evolution of Generative AI From Concept to Current Technologies

 • 2. Understanding Machine Learning The Backbone of Generative AI
 • 1. Introduction to Machine Learning
 • 2. Machine Learning Types and its Models
 • 3. Training the Machine Learning Model
 • 4. Model Evaluation
 • 5. What is Deep Learning
 • 6. Generative Adversarial Networks (GANs)
 • 7. Variational Autoencoders (VAEs)
 • 8. Recurrent Neural Networks (RNNs)
 • 9. Transformers and GPT

 • 3. Generative AI Tools Today
 • 1. What is ChatGPT
 • 2. What Are Prompts
 • 3. Custom Bots in ChatGPT
 • 4. DALLE
 • 5. Getting Started With Midjourney
 • 6. Creating your First Image
 • 7. Creating your own Discord Server
 • 8. ElevenLabs
 • 9. LeonardoAI

 • 4. Generative AI in Business Applications and Use Cases
 • 1. Real-World Applications of Generative AI in Various Business Sectors
 • 2. Case Studies Successful Implementations of Generative AI

 • 5. Ethical Considerations and Responsible Use
 • 1. Ethical Implications of Generative AI in Business
 • 2. Mitigating Risks and Addressing Bias in AI Models
 • 3. Creating Policies for Responsible AI Use in the Workplace

 • 6. Generative AI and Business Strategy
 • 1. Integrating Generative AI into Business Models

 • 7. AI in Customer Engagement and Support
 • 1. Enhancing Customer Experience with AI Chatbots and Virtual Assistants
 • 2. Personalisation and Predictive Analytics for Customer Engagement
 • 3. Case Studies Improving Customer Service with AI Technologies

 • 8. Preparing Your Organization for AI Integration
 • 1. 5 Steps To Building an AI-Ready Culture in Your Organization
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34767
  حجم: 1054 مگابایت
  مدت زمان: 166 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید