وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Make an Open Source Drone

سرفصل های دوره

A fun project in which you learn about drones by making one. Use the Pixhawk or Multiwii AIO flight controllers


1. Introduction
 • 1. What is this course about
 • 2.1 List of tools and parts.html
 • 2.2 Make an Open Source Drone - Parts used v2.pdf
 • 2.3 Make an Open Source Drone - Tools used.pdf
 • 2. Parts and Tools.html
 • 3. Crius or Pixhawk Read this before you continue.html

 • 2. Multi-copter drone basics
 • 1. Introduction
 • 2. Another drone classification
 • 3. Types of multi-rotor drones
 • 4. Roll, pitch, yaw
 • 5. Controlling the motors
 • 6. Procuring the right parts
 • 7. Terminology
 • 8. Propellers
 • 9. Battery and charger, Part 1
 • 10. Battery and charger, Part 2
 • 11. Flight controller and its peripherals
 • 12. Other tools and things
 • 13. Conclusion

 • 3. ESC and motors
 • 1. Introduction
 • 2. Preparation
 • 3. Attach the connectors to the ESC wires
 • 4. Attach connectors to motor wires
 • 5. Conclusion

 • 4. Power distribution board assembly
 • 1. Introduction
 • 2. About the power distribution board
 • 3. Solder the ESC power wires
 • 4. Solder the battery wires and connectors
 • 5. Conclusion

 • 5. Main body assembly
 • 1. Introduction
 • 2. Attach the motors to the arms
 • 3. Attach the arms to the power distribution board, Part 1
 • 4. Attach the arms to the power distribution board, Part 2
 • 5. Conclusion

 • 6. Flight controller and peripherals
 • 1. Introduction
 • 2. The PWM and PPM signalling options, Part 1
 • 3. The PWM and PPM signalling options, Part 2
 • 4. Setup radio receiver and flight controller to use PWM
 • 5. Connect the GPS module to the flight controller, Part 1
 • 6. Connect the GPS module to the flight controller, Part 2
 • 7. Connect the GPS module to the flight controller, Part 3
 • 8. Connect the GPS module to the flight controller, Part 4
 • 9. Attach flight controller to chassis
 • 10. Connect ESCs to flight controller
 • 11. Conclusion

 • 7. Battery and charger
 • 1. Introduction
 • 2. A primer on batteries
 • 3. How to charge the battery
 • 4. Attach the battery to the frame
 • 5. Conclusion

 • 8. The firmware
 • 1. Introduction
 • 2.1 EEPROM clear.zip
 • 2. Clear the EEPROM
 • 3. Download and install the firmware
 • 4. Conclusion

 • 9. The transmitter
 • 1. Introduction
 • 2. Binding receiver and transmitter
 • 3. Understand the transmitter basic operations
 • 4. Conclusion

 • 10. Mission Planner
 • 1. Introduction
 • 2. Download and install Mission Planner
 • 3. Mission Planner setup, Part 1
 • 4. Mission Planner setup, Part 2
 • 5. Test the GPS module
 • 6. Conclusion

 • 11. Getting ready to fly
 • 1. Introduction
 • 2.1 Make an Open Source Drone - ESC calibration process.pdf
 • 2. Calibrate the ESCs
 • 3. Attach the propellers
 • 4. Safety and legal issues
 • 5. Conclusion

 • 12. Test flight!
 • 1. Introduction
 • 2.1 Make an Open Source Drone - Preflight Check.pdf
 • 2. Pre-flight checks
 • 3. The first flight
 • 4. Conclusion

 • 13. An upgrade using the Pixhawk flight controller
 • 1. 800 - Section introduction
 • 2. 810 - Why upgrade- The Pixhawk flight controller
 • 3. 820 - Disassembly
 • 4. 830 - A review of the upgrade components
 • 5. 840a - Assembly Part 1 - Propellers
 • 6. 840b - Assembly Part 2 - ESC red wire insulation
 • 7. 840c - Assembly Part 3 - Pixhawk base
 • 8. 840d - Assembly Part 4 - GPS antenna
 • 9. 840e - Assembly Part 5 - Pixhawk assembly
 • 10. 840f - Assembly Part 6 - Buzzer, safety button, power module
 • 11. 840g - Assembly Part 7 - Wirings
 • 12. 840i - Battery and power connections
 • 13. 840h - Verify wiring in Mission Planner
 • 14. 850 - Attach the propellers
 • 15. 855 - ESC calibration with the Pixhawk and safety switch
 • 16. 860 - Calibration and test flight

 • 14. An upgrade using the MATEK F405TE flight controller
 • 1. Objectives of this upgrade
 • 2. The MATEK F405TE flight controller an introduction
 • 3. Disassemble the Pixhawk drone
 • 4. Prepare for the assembly what youll need
 • 5. Soldering of wires and connectors
 • 6. Assembly Part 1
 • 7. Assembly Part 2
 • 8. Assembly - Extended version
 • 9. Wiring verification and first boot
 • 10. Upload Ardupilot firmware to the MATEK f405TE
 • 11. Pre-flight calibration with Mission Planner
 • 12. Calibration for new EMC and motors
 • 13. Pre-flight modifications
 • 14. Test flight

 • 15. Conclusion
 • 1. Whats next
 • 2. Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34217
  حجم: 9273 مگابایت
  مدت زمان: 677 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید