وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

LinkedIn Profile Optimisation: Unlock Your Career Potential

سرفصل های دوره

Enhance your visibility, build a strong network, and leverage LinkedIn for career growth with a compelling profile


1 - Introduction to Linkedin Profile Building
 • 1 - Introduction

 • 2 - Getting Started with LinkedIn
 • 2 - Navigating LinkedIn A Kickstart LinkedIn Mastery Part 1
 • 3 - LinkedIn Mastery Part 2

 • 3 - Effective Communication in the Global Business Arena
 • 4 - Effective Communication in the Global Business Arena

 • 4 - Career Planning
 • 5 - Crafting a Multiyear Career Plan
 • 6 - Strategic Career Planning
 • 7 - Blueprint for Career Building
 • 8 - Executing Your Career Plan

 • 5 - 51
 • 9 - Nurturing Professional Skills
 • 10 - Setting SMART Goals
 • 11 - Essential Resource Part 1
 • 12 - Essential Resource Part 2

 • 6 - Professional Profile Building
 • 13 - Crafting a Professional Resume CV
 • 14 - Crafting a Professional Cover Letter
 • 15 - CV Template Resource
 • 16 - Cover Letter Templates Resource

 • 7 - Job Search
 • 17 - Navigating the Job Search Landscape
 • 18 - Job Application Tracker
 • 19 - Mastering Reference Preparation
 • 20 - The Art of Informational Interviews
 • 21 - PostApplication FollowUp Strategies
 • 22 - The Power of ThankYou Notes

 • 8 - Job Interviews Demystified
 • 23 - Probing Interview Questions
 • 24 - STAR Answer Practice Sheet

 • 9 - How To Distinguish Yourself in The Workplace
 • 25 - Setting Yourself Apart in the Workplace
 • 26 - The Employee Evaluation Process

 • 10 - 101
 • 27 - 101
 • 28 - 102
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31821
  حجم: 5202 مگابایت
  مدت زمان: 153 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید