وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Adobe Photoshop: Complete Beginners Course (2024)

سرفصل های دوره

Master the Art of Digital Design: Learn Image Manipulation, Graphic Design, Typography, and More with Adobe Photoshop


1 - Fundamentals of Photoshop
 • 1 - Introduction to Photoshop Basics
 • 2 - A Comprehensive Guide to Photoshop Interface
 • 3 - Starting Your Creative Journey How to Initiate New Projects in Photoshop
 • 4 - A StepbyStep Guide to Placing Images in Photoshop
 • 5 - Effective Canvas and Image Resizing Techniques in Photoshop
 • 6 - Revamping Artistry How to Open Existing Projects
 • 8 - Dive into Photoshop Tool Exploration Part I
 • 9 - Photoshop Tool Exploration Part II
 • 10 - Photoshop Tool Exploration Part III
 • 11 - Understanding and Using Guides in Photoshop
 • 12 - Utilizing Photoshops Tooltips for Efficient Editing
 • 13 - Essential Recap Mastering the Basics of Photoshop
 • 14 - Understanding Different File Types in Photoshop

 • 2 - Kickstarting Your Journey Selections and Masks in Photoshop
 • 15 - An Introduction to Selections and Masks in Photoshop
 • 16 - A Guide to Photoshops Select Mask
 • 17 - Techniques for Isolating Specific Colors in Photoshop
 • 18 - Unveiling the Power of Layer Masks in Photoshop
 • 19 - Vector Masks in Photoshop
 • 20 - Clipping Mask Enhancing Your Photoshop Skills
 • 21 - Recap Mastering Selections and Masks in Photoshop

 • 3 - Getting Started Image Handling and Manipulation in Photoshop
 • 23 - Decoding Photoshop Guide to the Layer Panel
 • 24 - Transforming Images in Photoshop
 • 25 - A Guide to Aligning Layers in Photoshop
 • 26 - A Deep Dive into Photoshops Adjustment Layers

 • 4 - Text and Graphics A Complete Guide
 • 28 - Shape Tools in Photoshop
 • 29 - Pen Tool A Photoshop Essential
 • 30 - Text Tool in Photoshop For Effective Typography
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27496
  حجم: 4765 مگابایت
  مدت زمان: 225 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید