وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learning AWS CDK by Building Event-Driven Architecture App

سرفصل های دوره

Build Serverless Flight App with AWS CDK: Learn DynamoDB, Lambda, Cognito, Amplify, API Gateway, Event Bridge, SES.


1 - Introduction
 • 1 - Course Resources.html
 • 2 - Creating AWS Account
 • 3 - Setting up AWS Credentials
 • 4 - What is AWS CDK
 • 5 - CDK Setup
 • 6 - CDK Walkthrough

 • 2 - Setting up Auth Flow
 • 7 - Section Overview
 • 8 - Understanding UserPool and UserPoolClient
 • 9 - Creating Database Stack
 • 10 - Creating Post Confirmation Lambda Function
 • 10 - npm copy link.txt
 • 11 - Create Compute Stack
 • 12 - Deploying Auth Stack
 • 13 - FrontEnd WalkThrough
 • 13 - envlocal file.txt
 • 14 - Config file and script.txt
 • 14 - Set up for Testing
 • 15 - Writing our Sign Up Test
 • 16 - Running our Sign Up Test

 • 3 - Deploying Database Constucts
 • 17 - Deploying Flights and Seats Table
 • 18 - Showing Flight Data
 • 18 - uploadflightdatats.txt
 • 19 - Showing Seats Data
 • 19 - uploadseatdatats.txt

 • 4 - API and Event Bridge Stack
 • 20 - Deploy API Stack
 • 21 - Deploy Event Bridge Stack
 • 22 - Walk Through
 • 23 - Create Booking Function
 • 24 - Deploy Create Booking Function
 • 24 - indexts Driver file.txt
 • 25 - Walk Through Create Booking Function
 • 26 - RegisterBooking Function.txt
 • 26 - Register Booking Function
 • 27 - Walkthrough Register Booking
 • 28 - Deploy Sync Function
 • 29 - Walkthrough Sync Function

 • 5 - SES Stack
 • 30 - Housekeeping
 • 30 - bookingTemplate.txt
 • 31 - Deploy SES Stack
 • 32 - Walkthrough

 • 6 - FrontEndAmplify
 • 33 - Setup
 • 34 - Walkthrough
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31808
  حجم: 1424 مگابایت
  مدت زمان: 204 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید