وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

KubeFlow Bootcamp

سرفصل های دوره

Learn how to use Kubeflow for Machine Learning at scale on Google Cloud!


1 - Course Introduction
 • 1 - FAQ AND COURSE DOWNLOADS.html
 • 2 - Course Overview

 • 2 - Google Cloud Overview and Setup
 • 3 - Overview of Google Cloud Section
 • 4 - What is Cloud A Cloud Computing Overview
 • 5 - GCP Network Infrastructure
 • 6 - GCP Network Connections
 • 7 - Why Choose GCP
 • 8 - Google Cloud Account SetUp
 • 9 - Billing and Budgets
 • 10 - Billing Tour DEMO
 • 11 - Setting a Budget Alert DEMO
 • 12 - Google Cloud Storage Options
 • 13 - Cloud Storage Overview
 • 14 - Cloud Storage DEMO

 • 3 - Kubernetes Overview
 • 15 - Introduction to Kubernetes Section
 • 16 - Kubernetes Basics Overview
 • 17 - Understanding Containers
 • 18 - Understanding Nodes and Control Plane
 • 19 - Understanding Kubernetes API
 • 20 - Container Images
 • 21 - Cloud Build DEMO
 • 22 - Google Kubernetes Engine GKE
 • 23 - Kubernetes Architecture
 • 24 - GKE via GUI DEMO
 • 25 - Kubectl
 • 26 - GKE via Command Line DEMO
 • 27 - Kubernetes Deployments
 • 28 - Kubernetes Deployment Updates
 • 29 - Kubernetes Deployment Strategies
 • 30 - Kubernetes Deployment DEMO
 • 31 - Kubernetes Pod Networking
 • 32 - Kubernetes Storage with Volumes
 • 33 - Volume Storage DEMO

 • 4 - Understanding Machine Learning Fundamentals
 • 34 - Introduction to Machine Learning Fundamentals
 • 35 - Machine Learning Pathway
 • 36 - Why Machine Learning
 • 37 - Types of Machine Learning Algorithms
 • 38 - Supervised Learning Process
 • 39 - AI vs ML
 • 40 - AI and ML on Google Cloud
 • 41 - Vertex AI Overview
 • 42 - Vertex AI Workbench Notebooks in the Cloud

 • 5 - Kubeflow Pipelines with Google Cloud
 • 43 - Kubeflow Section Overview
 • 44 - Vertex AI Pipelines
 • 45 - Vertex AI Pipelines and SDKs
 • 46 - AI Pipeline via Notebook DEMO
 • 46 - vertex-ai-emoji-pipeline.zip
 • 47 - Kubeflow Overview
 • 48 - Kubeflow DSL
 • 49 - Kubeflow PreBuilt Components
 • 50 - Kubeflow Python Components
 • 51 - Kubeflow Custom Components
 • 52 - Kubeflow Compilation
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17133
  حجم: 2547 مگابایت
  مدت زمان: 442 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید