وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Math for Data Science Masterclass

سرفصل های دوره

Learn about probability, statistics, and more using the mathematics that are foundational to the field of data science.


1. Introduction
 • 1. Welcome to the Course! Important Info in this Lecture!.html
 • 2. Course Overview and Curriculum

 • 2. Core Data Concepts
 • 1. Introduction to Core Data Concepts
 • 2. Measurements of Central Tendency - Mean, Median, and Mode
 • 3. Measurements of Dispersion - Variance and Standard Deviation
 • 4. Quartiles and IQR

 • 3. Visualizing Data
 • 1. Introduction to Visualizing Data
 • 2. Scatter Plots
 • 3. Line Plots
 • 4. Distribution Plots - Histograms
 • 5. Categorical Plots - Bar Plots
 • 6. CategoricalDistribution Plots - Box and Whisker Plots
 • 7. Other Plot Types - Violin Plot, KDE Plot
 • 8. Common Plot Pitfalls

 • 4. Combinatorics
 • 1. Introduction to Combinatorics
 • 2. Factorials
 • 3. Permutations
 • 4. Combinations
 • 5.1 03-Combinatorics-Practice-Questions_Answers.pdf
 • 5.2 03-Combinatorics-Practice-Questions.pdf
 • 5. Combinatorics Problem Set.html

 • 5. Probability
 • 1. Introduction to Probability
 • 2. Probability, Law of Large Numbers, Experimental vs. Expected
 • 3. The Addition Rule, Union and Intersection, Venn Diagrams
 • 4. Conditional Probability, Independent and Dependent
 • 5. Bayes Theorem
 • 6. Discrete Probability
 • 7. Transforming Random Variables
 • 8. Combinations of Random Variables
 • 9.1 04-Probability-Practice-Questions_Answers.pdf
 • 9.2 04-Probability-Practice-Questions.pdf
 • 9. Probability Practice Problem Set and Answers PDFs.html

 • 6. Joint Distributions
 • 1. Introduction to Joint Distributions
 • 2. Covariance
 • 3. Pearson Correlation Coefficient
 • 4.1 05-Joint Distributions-Practice-Questions_Answers.pdf
 • 4.2 05-Joint Distributions-Practice-Questions.pdf
 • 4. Joint Distribution Practice Problem Set and Answers.html

 • 7. Data Distributions
 • 1. Introduction to Data Distributions
 • 2. Probability Mass Functions
 • 3. Discrete Uniform Distribution - Dice Roll
 • 4. Probability Density Functions
 • 5. Continuous Uniform Distribution - Voltage
 • 6. Cumulative Distribution Functions
 • 7. Binomial Distribution
 • 8. Bernoulli Distribution
 • 9. Poisson Distribution
 • 10.1 06-Data- Distributions-Practice-Questions_Answers.pdf
 • 10.2 06-Data- Distributions-Practice-Questions.pdf
 • 10. Data Distributions Practice Problem Set and Answers.html

 • 8. The Normal Distribution
 • 1. Introduction to The Normal Distribution
 • 2. Mean, Variance, and Standard Deviation
 • 3. Normal Distribution
 • 4. Standard Normal Distribution
 • 5. Z-Scores
 • 6.1 07-The Normal Distribution-Practice-Questions_Answers.pdf
 • 6.2 07-The Normal Distribution-Practice-Questions.pdf
 • 6. Normal Distribution Practice Set and Answers.html

 • 9. Sampling
 • 1. Introduction to Sampling
 • 2. Sampling and Bias
 • 3. The Central Limit Theorem
 • 4. The Students t-Distribution
 • 5. Confidence Interval for the Mean
 • 6.1 08-Sampling-Practice-Questions_Answers.pdf
 • 6.2 08-Sampling-Practice-Questions.pdf
 • 6. Sampling Practice Problem Set and Answers.html

 • 10. Hypothesis Testing
 • 1. Introduction to Hypothesis Testing
 • 2. Inferential Statistics and Hypotheses
 • 3. Significance Level and Type I and II Errors
 • 4. Test Statistics for One- and Two-Tailed Tests
 • 5. The p-Value and Rejecting the Null
 • 6. AB Testing
 • 7.1 09-Hypothesis_Testing-Practice-Questions_Answers.pdf
 • 7.2 09-Hypothesis_Testing-Practice-Questions.pdf
 • 7. Hypothesis Testing Practice Problem Set and Answers.html

 • 11. Regression
 • 1. Introduction to Regression
 • 2. Scatterplots and Regression
 • 3. Correlation Coefficient and the Residual
 • 4. Coefficient of Determination and the RMSE
 • 5. Chi-Square Tests
 • 6. ANOVA
 • 7.1 10-Regression-Practice-Questions_Answers.pdf
 • 7.2 10-Regression-Practice-Questions.pdf
 • 7. Regression Practice Problem Set and Answers.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 3139
  حجم: 4152 مگابایت
  مدت زمان: 967 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 دی 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید