وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Jira Software 101: Advanced User

سرفصل های دوره

Get the best out of your Jira by advanced usage of out of the box user features. IIBA Endorsed course.


1 - Jira key concepts
 • 1 - Introduction
 • 2 - Jira Version for this course
 • 3 - Jira Key Concepts
 • 4 - Levels of administration in Jira
 • 5 - Practice Request for your own Jira Cloud instance.html

 • 2 - Backlog management
 • 6 - Introduction to backlog management
 • 7 - Practice Create your first project.html
 • 8 - Introduction to release versions
 • 9 - Individual ticket view
 • 10 - Introducing a new epic
 • 11 - Practice Create your first backlog.html
 • 12 - Scrum and Kanban
 • 13 - Configuring boards and columns
 • 14 - Practice Columns config.html
 • 15 - Breaking the solution into components
 • 16 - Practice Create components.html
 • 17 - Dealing with issue types
 • 18 - Practice Juggle some issue types.html
 • 19 - Find all the tickets from a single project

 • 3 - Planning and reporting
 • 20 - Timeline planning
 • 21 - Practice Create a simple timeline.html
 • 22 - Story point estimation and planning
 • 23 - Issue count planning
 • 24 - Time estimates
 • 25 - Burn up and burn down charts
 • 26 - Sprint reporting
 • 27 - Burn down charts based on time estimates
 • 28 - Time tracking report
 • 29 - Practice Estimation approaches.html
 • 30 - Release version and epic reporting
 • 31 - Release management
 • 32 - Managing flow

 • 4 - Search
 • 33 - Find your tickets using simple search
 • 34 - Review search results at a glance with table view
 • 35 - Practice Basic search.html
 • 36 - Using export and import to bulk create tickets
 • 37 - Jira.csv
 • 37 - Practice Import a backlog.html
 • 38 - Use bulk actions to edit your tickets
 • 39 - Using advanced search
 • 40 - Reading JQL manual.html
 • 41 - Reuse your search queries with filters
 • 42 - Practice JQL and bulk actions.html
 • 43 - Share your search results with others

 • 5 - Creative use of search
 • 44 - Collect insights using dashboards
 • 45 - Practice Dashboards.html
 • 46 - Create quick filters for your boards
 • 47 - Practice Create a quick filter.html
 • 48 - Board configuration using filters
 • 49 - Support dual track agile process with multi board workflow
 • 50 - Practice Set up multi board project.html
 • 51 - Managing impediments

 • 6 - Project admin and automation
 • 52 - Introduction to administration
 • 53 - Overview of project administration
 • 54 - Use automation to streamline operations
 • 55 - Practice automation.html
 • 56 - Use branch rules to automate actions on multiple tickets

 • 7 - Team managed project configuration
 • 57 - Introduction to team managed projects
 • 58 - Create a team managed project for extra flexibility
 • 59 - Administration of team managed projects
 • 60 - Configure workflows for team managed projects
 • 61 - Board settings and reporting on team managed projects
 • 62 - Practice Create a team managed project.html

 • 8 - Final words
 • 63 - Final video
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31077
  حجم: 3366 مگابایت
  مدت زمان: 347 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید