وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Automate with Python with ChatGPT Code Interpreter (No Code)

سرفصل های دوره

A practical course for office workers & administrators to improve their productivity using ChatGPT Code Interpreter


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - File and Data Automations with ChatGPT Code Interpreter
 • 2 - Creating New Text Files Reading and Adding Content
 • 3 - Attach a Prefix to Every Filename in a Directory
 • 4 - Change the Names of All Files According to the Folder
 • 5 - Altering Multiple Text Files Simultaneously
 • 5 - freedom.txt
 • 5 - passive-income.txt
 • 5 - real-estate.txt
 • 6 - Batch Conversion to a Different File Type
 • 7 - Combining Text Documents
 • 7 - freedom.txt
 • 7 - passive-income.txt
 • 7 - real-estate.txt
 • 8 - Mass Management of Excel Documents
 • 8 - Stocks1.xlsx
 • 8 - Stocks2.xlsx
 • 9 - Joining Excel Files Together
 • 9 - Stocks1-v2.xlsx
 • 9 - Stocks2-v2.xlsx
 • 10 - Handling Large Quantities of CSV Files at Once
 • 10 - Stocks1.csv
 • 10 - Stocks2.csv
 • 11 - ZIP Compression Guided by Specific Rules
 • 11 - screenshot-images.zip
 • 12 - Automated Creation of Pivot Tables
 • 12 - supermarket-sales.xlsx
 • 13 - Book2.xlsx
 • 13 - Creating Word Documents from Data in Excel Spreadsheets
 • 13 - Google.docx

 • 3 - Extracting Data from PDFs
 • 14 - Extract Tables from PDF Files
 • 14 - foo.pdf
 • 15 - Extract Tables from Websites
 • 16 - More on Working with PDFs.html
 • 16 - More-on-Working-with-PDFs.pdf

 • 4 - Data Analysis and Visualization with ChatGPT Code Interpreter
 • 17 - Generate Plots and Descriptive Statistics
 • 18 - Plot Line Graph and Bar Graph
 • 19 - Employing Code Interpreter for Analyzing Data.html
 • 19 - Using-Code-Interpreter-for-Data-Analysis.pdf
 • 20 - Leveraging Code Interpreter for Visualizing Data.html
 • 20 - Using-Code-Interpreter-for-Data-Visualization.pdf
 • 21 - Constraints of the Code Interpreter.html
 • 21 - Limitations-of-the-Interpreter.pdf

 • 5 - Video Editing with Code Interpreter
 • 22 - Merging Videos
 • 22 - Video-1
 • 22 - Video-2
 • 23 - Extracting Audio from Video
 • 23 - Video-1
 • 24 - Creating a GIF from a Video
 • 24 - Video-1
 • 25 - Add Face Tracking to a Video
 • 25 - Video-1

 • 6 - Editing Images with Code Interpreter
 • 26 - 51-qbpsiexl.ac-ul640-fmwebp-ql65.zip
 • 26 - 513kxwagres.ac-ul640-fmwebp-ql65.zip
 • 26 - 611nwna1kyl.ac-ul640-fmwebp-ql65.zip
 • 26 - Convert Images to Greyscale
 • 27 - Resize Images
 • 28 - Detecting Faces in Images
 • 29 - Adding Watermark to Images
 • 30 - Create a Collage from Multiple Images

 • 7 - Miscellaneous
 • 31 - Web Scraping with Code Interpreter
 • 32 - Generate QR Codes
 • 32 - urls.txt
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18956
  حجم: 771 مگابایت
  مدت زمان: 105 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید