وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Home Automation with ESP32 and Google Home 2023

سرفصل های دوره

Master the art of controlling your home appliances from anywhere with a comprehensive step-by-step learning journey.


1. Introduction
 • 1. Introduction to Home Automation
 • 2. Getting Started with ESP32
 • 3. Mastering GPIO Pins

 • 2. Setup and Configuration
 • 1. Hardware Requirements for the Complete Project
 • 2. Document - Hardware Requirements List.html
 • 3. Connecting and Verifying the USB to UART Chip in ESP32
 • 4. Arduino Installation
 • 5.1 esp32-url.txt
 • 5. Setting Up ESP32 in Arduino IDE
 • 6. Testing the ESP32 Board (PART 1)
 • 7. Testing the ESP32 Board (PART 2)
 • 8.1 l11 - code - testing the esp32 board.zip
 • 8. CODE - Testing the ESP32 Board.html
 • 9. Write a program to print all the even numbers between 1 and 20..html
 • 10. C++ Program.html

 • 3. Relay Testing
 • 1. Introduction to Relay
 • 2. Understanding the Circuit Diagram to Test One Input of 4 Channel Relay
 • 3. Circuit diagram - Testing One Input of 4 Channel Relay.html
 • 4. Understanding the Code to Test One Input of 4 Channel Relay
 • 5.1 l16 - code - testing one input of 4 channel relay.zip
 • 5. CODE - Testing One Input of 4 Channel Relay.html
 • 6. OUTPUT - Testing One Input of 4 Channel Relay
 • 7. Write a program to concatenate two strings..html
 • 8. Relay Program.html

 • 4. Fixing the Relay
 • 1. Resolving the Inverted Operation of the Relay
 • 2.1 l19 - code - resolving the inverted operation of the relay using the logical not operator.zip
 • 2. CODE - Resolving the Inverted Operation of the Relay using the code modification.html
 • 3. Circuit Diagram - Resolving the Inverted Operation of the Relay using NC.html

 • 5. Reading the input of Mechanical Switch
 • 1. Understanding the Circuit Diagram to Control a Bulb with a Physical Switch
 • 2. Circuit diagram - Controlling a Bulb with a Physical Switch.html
 • 3. Understanding the Code to Control a Bulb with a Physical Switch
 • 4.1 l24 - code - controlling a bulb with a physical switch.zip
 • 4. CODE - Controlling a Bulb with a Physical Switch.html
 • 5. Output - Controlling a Bulb with a Physical Switch
 • 6. Understanding the Circuit Diagram to Control 4 Bulbs with 4 Physical Switches
 • 7. Circuit diagram to Control 4 Bulbs with 4 Physical Switches.html
 • 8. Understanding the Code to Control 4 Bulbs with 4 Physical Switches (PART 1)
 • 9. Understanding the Code to Control 4 Bulbs with 4 Physical Switches (PART 2)
 • 10.1 l30 - code - controlling 4 bulbs with 4 physical switches.zip
 • 10. CODE - Controlling 4 Bulbs with 4 Physical Switches.html
 • 11. C++ Fundamentals.html

 • 6. Getting to know about ESP Rainmaker and IOT Protocols
 • 1. An Introduction to Internet of Things
 • 2. Exploring ESP Rainmaker
 • 3. Understanding MQTT Protocol

 • 7. Understanding the Circuit Diagram and Code of the Main Project
 • 1. Understanding the Circuit Diagram for Controlling 4 Home Appliances
 • 2. Circuit Diagram - Controlling 4 Home Appliances with ESP Rainmaker.html
 • 3. Powering the Whole Circuit using One Power Supply
 • 4. Circuit Diagram - Powering the Whole Circuit using One Power Supply.html
 • 5. Understanding the Code to Control 4 Home Appliances with ESP Rainmaker (PART 1)
 • 6. Understanding the Code to Control 4 Home Appliances with ESP Rainmaker (PART 2)
 • 7. Understanding the Code to Control 4 Home Appliances with ESP Rainmaker (PART 3)
 • 8. Understanding the Code to Control 4 Home Appliances with ESP Rainmaker (PART 4)
 • 9. Understanding the Code to Control 4 Home Appliances with ESP Rainmaker (PART 5)
 • 10. Understanding the Code to Control 4 Home Appliances with ESP Rainmaker (PART 6)
 • 11.1 l44 - code - controlling 4 home appliances with esp rainmaker.zip
 • 11. CODE - Controlling 4 Home Appliances with ESP Rainmaker.html

 • 8. Setting Up the Environment for the Execution of the Main Project
 • 1. Flashing ESP32
 • 2. Uploading Final Code to ESP32
 • 3. ESP RainMaker Setup and Device Provisioning
 • 4. Setting Up and Configuring Google Home
 • 5. Testing the Live OUTPUT of the Project using Mobile App
 • 6. Testing the Live OUTPUT of the Project using External Adapter Only
 • 7. Testing the Live OUTPUT of the Project Without WIFI
 • 8. Fundamentals of ESP32, Relay and IoT.html
 • 9. Project Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17582
  حجم: 1712 مگابایت
  مدت زمان: 177 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید