وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Google Looker Masterclass: Looker & LookML A-Z 2024

سرفصل های دوره

Complete course on Looker (includes LookML) | Looker for both business users as well as developers


01 - Introduction
 • 001 Introduction
 • 002 Why use Looker
 • 003 Milestone!
 • 004 Course Resources.html
 • 004 Google-Looker-Masterclass-Looker-LookML-A-Z-2022.zip
 • 005 Looker features
 • 006 Setting up the Sandbox
 • 007 Home Interface

 • 02 - Terminologies & Theoretical concepts for Google Looker
 • 001 Important terms used in Looker
 • 002 Dimensions and Measures

 • 03 - Practical part begins here
 • 001 Creating your first Look
 • 002 Saving a Look

 • 04 - Filters
 • 001 Filtering using Dimensions
 • 002 Filtering using Measures

 • 05 - Popular Chart Types
 • 001 Single-Value Visualization
 • 002 Bar and Column Chart
 • 003 Line Chart
 • 004 Pie Chart
 • 005 Scatterplot
 • 006 GeoMaps

 • 06 - Custom fields
 • 001 Table Calculations
 • 002 Creating a custom dimension using a Looker expression
 • 003 Binning - Custom Dimension
 • 004 Groups - Custom Dimension
 • 005 Custom Measures

 • 07 - Look View-mode
 • 001 Look view-mode
 • 002 Other options in View mode

 • 08 - Looker Dashboards
 • 001 Creating a Dashboard in Looker
 • 002 Adding filters to a dashboard
 • 003 Setting the tiles and other options

 • 09 - Folders in Looker
 • 001 Creating folders and Managing Access

 • 10 - Downloading and sharing content
 • 001 Downloading Looks and dashboards
 • 002 Sharing and Sending mails

 • 11 - Boards
 • 001 Boards

 • 12 - LookML
 • 001 Why to use LookML
 • 002 LookML Slides.html
 • 002 LookML-Notes-STA.pdf
 • 003 Advantages of LookML
 • 004 LookML important terms
 • 005 Interface of LookML
 • 006 How to create Views in LookML
 • 007 SQL runner in Looker

 • 13 - Dimensions in Looker
 • 001 Dimensions - Syntax ed
 • 002 Dimensions - Number
 • 003 Dimensions - String
 • 004 Dimensions - YesNo
 • 005 Dimensions - Tier
 • 006 Dimensions - Location - Tier
 • 007 Dimensions - Date Time and Others

 • 14 - Creating Dimensions in Looker
 • 001 Dimensions in looker - Data sample and import
 • 002 Dimensions in looker - For Airport view
 • 003 Dimensions in looker - Creating single view explore
 • 004 Dimensions in looker - Creating Airport dashboard
 • 005 Dimensions in looker - Explore and look for Flight view

 • 15 - Measures
 • 001 Measures - Syntax
 • 002 Measures - Average
 • 003 Measures - Average Distinct
 • 004 Quiz.html
 • 005 Measures - Count and Count Distinct
 • 006 Measures - Other common measures
 • 007 Measures - Running total
 • 008 Measures - Percent of previous
 • 009 Measures - Percent of total
 • 010 Measures - List
 • 011 Measures - YesNo

 • 16 - Creating Measures in Looker
 • 001 Measures in Looker - Data Sample and Measures calculation
 • 002 Measures in Looker - Creating Measures
 • 003 Measures in Looker - Measures in a look

 • 17 - Substitution operator
 • 001 Substitution operator
 • 002 Quiz.html

 • 18 - Joins Prerequisites
 • 001 Types of joins - Introduction and Left Join
 • 002 Types of joins - Full Outer join
 • 003 Types of joins - Inner Join
 • 004 Types of joins - Cross Join
 • 005 Relationships for joins - Introduction
 • 006 Relationships for joins - Why should we use relationships for joins
 • 007 Primary Keys
 • 008 Quiz.html

 • 19 - Creating Joins in Looker
 • 001 Joins in Looker - Syntax
 • 002 Joins in Looker - Syntax Example
 • 003 Joins in Looker - Creating joins
 • 004 Joins in Looker - Exploring joins in a look

 • 20 - Customization in Looker
 • 001 Customising explore menu - Concepts and Syntax
 • 002 Customising explore menu - Application in looker
 • 003 Customizing Field Picker - Concepts and Syntax

 • 21 - Git and Github Basics
 • 001 Customizing Field Picker - Application in Looker
 • 002 Git and Github Basics

 • 22 - Congratulations & About your certificate
 • 001 The final milestone!
 • 002 Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36634
  حجم: 1449 مگابایت
  مدت زمان: 446 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید