وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Github Copilot for Developers : Tips and Tricks

سرفصل های دوره

Unleashing AI Assistance: Mastering Github Copilot for Smarter Coding


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. GitHub Copilot Features

 • 2. Setup and Installations
 • 1. Setup nodejs and vscode
 • 2. Setup Github Copilot on VS Code
 • 3. Setup Java and Intellij
 • 4. Setup Github Copilot on Intellij
 • 5. Setup Python and Pycharm
 • 6. Setup Github copilot in Pycharm

 • 3. Examples using vscode
 • 1. First Javascript Program using github copilot
 • 2. JavaScript example using editor chat box
 • 3. Running simple http server using nodejs

 • 4. Github copilot Chat Commands
 • 1. List of Chat Commands
 • 2. New command to create Project structure and initial setup
 • 3. Fix Clear and Explain commands in chat
 • 4. Using @workspace new to create employees rest api.html
 • 5. Using @workspace new to create nodejs rest api

 • 5. Examples Using Pycharm and Python
 • 1. Example using pycharm

 • 6. Example Using Intellij and Java
 • 1. Examples Using Intellij and Java

 • 7. Github Copilot Cli
 • 1. Github Copilot Cli Set up on Ubuntu
 • 2. Setup MySql using Github copilot cli
 • 3. Setup Postgres using Github Copilot cli.html
 • 4. Solution Setup Postgres using Github Copilot cli

 • 8. Github Copilot for System Diagrams
 • 1.1 usecase diagrams.zip
 • 1. Simple Use Case Diagram using plantuml
 • 2. Simple Class Diagram using plantUml
 • 3. Simple Sequence Diagram using PlantUml

 • 9. Github copiolt for SQL
 • 1.1 data.zip
 • 1. Generate Mysql script for table creation and insert statements
 • 2. Generate Queries using SQL Tools Extension
 • 3. Write Sql queries.html

 • 10. Github Copilot for Web Applications
 • 1.1 github link for project.html
 • 1. Fastapi CRUD Example with Pycharm
 • 2.1 springbootdemocrud.zip
 • 2. Spring Boot Rest API CRUD Example with Intellij
 • 3. Node rest api with mongodb creating CRUD operations
 • 4. Node Rest Api with MongoDB testing the application

 • 11. Thnak You
 • 1. Thank You
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31033
  حجم: 1465 مگابایت
  مدت زمان: 224 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید