وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Fundamental Concepts of Green Hydrogen Technologies

سرفصل های دوره

OSS Academy Guide to your sustainable learnings


1 - Introduction to Green Hydrogen
 • 1 - Introduction to Hydrogen
 • 2 - Introduction to Storage and Transportation of Hydrogen
 • 3 - Use of Hydrogen in Vehicles
 • 4 - Use of Hydrogen in industrial process
 • 5 - Why to Choose Green Hydrogen
 • 6 - Green Hydrogen

 • 2 - Types of Hydrogen
 • 7 - Colour Coding of Hydrogen
 • 8 - Comparison between Grey Blue and Green Hydrogen
 • 9 - Production model for Green Hydrogen
 • 10 - Costs for hydrogen transport as a function of distance by selected transport
 • 11 - Grey Hydrogen
 • 12 - Blue Hydrogen
 • 13 - Turquoise Hydrogen
 • 14 - Green Hydrogen
 • 15 - Yellow Purple hydrogen

 • 3 - Global Context of Green Hydrogen
 • 16 - Global Context of Green Hydrogen Part 1
 • 17 - Global Context of Green Hydrogen Part 2
 • 18 - Global Context of Green Hydrogen Part 3

 • 4 - Production process technologies for green hydrogen
 • 19 - Production process technologies for green hydrogen
 • 20 - Alkaline electrolysis process
 • 21 - Working of Alkaline electrolysis process Part 1
 • 22 - Working of Alkaline electrolysis process Part 2
 • 23 - The advantages of the alkaline electrolysis process
 • 24 - Solid Oxide Electrolyser Process
 • 25 - Working Solid Oxide Electrolyser Process
 • 26 - Polymer Electrolyte Membrane Electrolyzers
 • 27 - Water consumption for green hydrogen

 • 5 - Drivers for present interest for green hydrogen
 • 28 - Drivers for present interest for green hydrogen
 • 29 - Low Renewable Energy Electricity Cost
 • 30 - Technologies ready to scale up
 • 31 - Benefits for the power system
 • 32 - Government objectives of Net zero Emission System
 • 33 - Broader use of Hydrogen
 • 34 - Interest of Multiple Stakeholders

 • 6 - Barriers for green hydrogen
 • 35 - Barriers for green hydrogen
 • 36 - High Production Cost
 • 37 - Lack of Dedicated Infrastructure
 • 38 - Energy losses
 • 39 - Lack of Value recognition
 • 40 - Need to ensure sustainability

 • 7 - Key cost components for green hydrogen
 • 41 - Key cost components for green hydrogen Part 1
 • 42 - Key cost components for green hydrogen Part 2
 • 43 - Key cost components for green hydrogen Part 3

 • 8 - Photovoltaic and Windelectrolysis systems
 • 44 - Photovoltaicelectrolysis systems
 • 45 - Key points about photovoltaicelectrolysis systems
 • 46 - Windelectrolysis systems

 • 9 - Compression and liquefaction of Green Hydrogen
 • 47 - Compression of Green Hydrogen
 • 48 - Liquefaction of Green Hydrogen

 • 10 - Advanced storage materials for hydrogen
 • 49 - Metal Hydrides
 • 50 - Carbon Based Materials
 • 51 - Chemical Hydrides
 • 52 - Porous Materials

 • 11 - Transportation of Hydrogen
 • 53 - Gaseous Hydrogen Transport
 • 54 - Liquid Hydrogen Transport
 • 55 - Hydrogen Carrier
 • 56 - Hydrogen Shipping

 • 12 - Applications and EndUses for green hydrogen
 • 57 - Applications and EndUses for green hydrogen

 • 13 - Economic and Policy Considerations for green hydrogen
 • 58 - Economic Considerations
 • 59 - Policy Considerations

 • 14 - Life Cycle Assessment LCA of Green Hydrogen
 • 60 - Life Cycle Assessment LCA of Green Hydrogen Part 1
 • 61 - Life Cycle Assessment LCA of Green Hydrogen Part 2
 • 62 - Life Cycle Assessment LCA of Green Hydrogen Part 3
 • 63 - Life Cycle Assessment LCA of Green Hydrogen Part 4

 • 15 - Contribution of green hydrogen to Sustainable Development Goals
 • 64 - Contribution of green hydrogen to Sustainable Development Goals

 • 16 - Successful green hydrogen projects
 • 65 - Successful green hydrogen projects
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36621
  حجم: 1587 مگابایت
  مدت زمان: 145 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید