در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Extending the Power Platform User Experience (PL-400)

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will teach you how to extend the Power Platform User Interface.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Apply Business Logic Using Client Scripting
 • 1. Introduction
 • 2. What Is Client-side Scripting
 • 3. Client-side Scripting API Object Model
 • 4. Demo - End-to-end Example - Part 1
 • 5. Demo - End-to-end Example - Part 2
 • 6. Demo - Invoking Web API
 • 7. Client-side Scripting Best Practices
 • 8. Summary

 • 03. Create a Power Apps Component Framework (PCF) Component
 • 01. Introduction
 • 02. Component Details
 • 03. Building and Testing a Code Component
 • 04. Deploying a Code Component
 • 05. Advanced Capabilities of Code Component
 • 06. PCF Gallery
 • 07. Developing a Code Component Using React
 • 08. Code Components Application Life Cycle Management (ALM)
 • 09. Best Practices
 • 10. Summary

 • 4. Create a Command Button Function
 • 1. What Is a Command Button
 • 2. Command Button Considerations
 • 3. Command Designer
 • 4. Use JavaScript for Actions
 • 5. Using PowerFX for Actions and Visibility
 • 6. Classic and Modern Commands
 • 7. Summary