وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: SKILL CURB

دانلود و خرید 12 آموزش بدست SKILL CURB از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Microsoft Azure و آموزش مهندسی نرم افزار و آموزش Python و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Azure Devops for Beginners -Build CI/CD release pipelines
شرکت:
Azure Devops for Beginners -Build CI/CD release pipelines
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Master Python Through the Creation of 10 Unique Projects
شرکت:
Master Python Through the Creation of 10 Unique Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
MongoDB 101: Beginner’s Guide to MongoDB
شرکت:
MongoDB 101: Beginner’s Guide to MongoDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Learn Data Engineering with Databricks on AWS Cloud
شرکت:
Learn Data Engineering with Databricks on AWS Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Ace Coding Interview with 100 Algorithms Challenge in Python
شرکت:
Ace Coding Interview with 100 Algorithms Challenge in Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Snowflake 101  – Build & Design Data pipelines on AWS Cloud
شرکت:
Snowflake 101 – Build & Design Data pipelines on AWS Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
A Beginner Guide to Prompt Engineering for Developers
شرکت:
A Beginner Guide to Prompt Engineering for Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Spark Programming in Python for Beginners – Apache Spark 3
شرکت:
Spark Programming in Python for Beginners – Apache Spark 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Practical Hands On Cyber Security Guide For Beginners 2023
شرکت:
Practical Hands On Cyber Security Guide For Beginners 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Google Cloud Digital Leader Certification BootCamp 2023
شرکت:
Google Cloud Digital Leader Certification BootCamp 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲