وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Sime Bugarija

دانلود و خرید 13 آموزش بدست Sime Bugarija از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training و Skillshare در شاخه هایی از جمله آموزش Blender و آموزش های سه بعدی و اموزش عکاسی ، فیلمسازی و تدوین و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Backrooms In Blender Step By Step Tutorial 4h,40min
شرکت:
Backrooms In Blender Step By Step Tutorial 4h,40min
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Blender 3+Reality Capture 5h, futuristic movie scence, files
شرکت:
Blender 3+Reality Capture 5h, futuristic movie scence, files
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
From Photo to Realistic 3d model in Blender, step-by-step
شرکت:
From Photo to Realistic 3d model in Blender, step-by-step
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
Complete Blender beginner workflow for Cinematic art,step-by
شرکت:
Complete Blender beginner workflow for Cinematic art,step-by
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Cinematic Look With Blender 3. 0 – Step By Step Tutorial – Shells on the table
شرکت:
Cinematic Look With Blender 3. 0 – Step By Step Tutorial – Shells on the table
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Cinematic Look With Blender – Step By Step – Updated 2023
شرکت:
Cinematic Look With Blender – Step By Step – Updated 2023
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Animation with car in Blender Complete Blender beginn. workf
شرکت:
Animation with car in Blender Complete Blender beginn. workf
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Cinematic Animation Using Blender And AI (Beginner Friendly)
شرکت:
Cinematic Animation Using Blender And AI (Beginner Friendly)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Complete Blender beginner workflow for Cinematic animation
شرکت:
Complete Blender beginner workflow for Cinematic animation
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
ایجاد جلوه سینمایی با استفاده از Blender 3.0
شرکت:
ایجاد جلوه سینمایی با استفاده از Blender 3.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 22 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۱