وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: e3 Business

دانلود و خرید 13 آموزش بدست e3 Business از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت و بازاریابی و فروش و آموزش زبان و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Warehouse & inventory Management
شرکت:
Warehouse & inventory Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۰ آبان ۱۴۰۲
Supply chain logistics
شرکت:
Supply chain logistics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Supply Chain Strategy Design
شرکت:
Supply Chain Strategy Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Business English Intermediate level
شرکت:
Business English Intermediate level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Business Entrepreneurship
شرکت:
Business Entrepreneurship
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
New Digital Economy
شرکت:
New Digital Economy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Leadership For Business
شرکت:
Leadership For Business
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
Organizational Structure and Design
شرکت:
Organizational Structure and Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Production and operation management
شرکت:
Production and operation management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ تیر ۱۴۰۲
Introduction to supply chain
شرکت:
Introduction to supply chain
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
International Business
شرکت:
International Business
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Professional selling skills
شرکت:
Professional selling skills
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Deliver High Impact Presentations
شرکت:
How to Deliver High Impact Presentations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲