وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ETABS: Complete Building Design with Code Compliance

سرفصل های دوره

Master ETABS for Real-World Projects with Building Code-Based Design for Structural Excellence. Go from beginner to Pro


1 - Introduction and Basic Concepts Requirements of Analysis and Design
 • 1 - Basic Concepts.html
 • 1 - Index-SLides.zip
 • 1 - Introduction
 • 2 - BNBC-2020.pdf
 • 2 - Introduction to Masterclass
 • 2 - Lecture-Notes.pdf
 • 2 - nbc2020-p1.pdf
 • 3 - Different Phases in Structural Analysis and Design
 • 4 - Analysis Type Method
 • 5 - Principles of Design
 • 6 - Design Methods for RC Structures
 • 7 - Strength reduction factor and Load Factor
 • 8 - Documents Required for structural Design and Drawing of Building Structures
 • 9 - Building Information to Decide on
 • 10 - Information for Software Model
 • 11 - Checks to do After Analysis
 • 12 - Check with notion and hand calculation
 • 13 - Design Considerations Material Properties
 • 14 - Structural framing system and load combination
 • 15 - Mesh Considerations
 • 16 - Diaphragm
 • 17 - Effective stiffness or Property Modifier
 • 18 - Torsional Constant and Indeterminacy
 • 19 - Support Conditions.html
 • 19 - the Support Condition we will be taking.txt

 • 2 - Gravity Load Considerations for a Building
 • 2 - Quiz on Gravity Load Considerations of a Building.html
 • 20 - Common Gravity load examples for a Residential Building
 • 21 - How to calculate fixed partition wall load
 • 22 - How to calculate elevator load according to code
 • 23 - How to calculate overhead water tank load
 • 24 - Gardening load precautions
 • 25 - Material properties data in Code
 • 26 - Minimum Live loads table in building code Bangladesh Canada

 • 3 - ETABS Model design specification Gravity loads
 • 27 - Inputting Grid and story data in ETABS
 • 28 - Defining Material Properties
 • 29 - Defining section properties in ETABS
 • 30 - Placing columns on first floor
 • 31 - placing the shear wall
 • 32 - Drawing beams
 • 33 - How to draw slabs in ETABS all three methods
 • 34 - Drawing the floor slabs and the landing slab
 • 35 - Drawing the stairs
 • 36 - Checking the staircase model
 • 37 - Defining Load Patterns
 • 38 - Applying floor slab loads
 • 39 - Applying fixed partition wall loads beam loads
 • 40 - Applying stair and lobby loads
 • 41 - How to check load applications in ETABS
 • 42 - Adding an extra column for structural stability
 • 43 - Fixing slab meshes according to mesh considerations
 • 44 - Replicating floors in ETABS
 • 45 - All Story Similar story and onestory working option in ETABS
 • 46 - Select Deselect options in ETABS and roof load considerations

 • 4 - Wind Load Wind Pressure Considerations and calculations for a Building
 • 3 - Quiz on Wind load or pressure considerations.html
 • 47 - How to determine structural importance factor
 • 48 - How to determine occupancy category of building according to code
 • 49 - How to determine basic wind speed for building design
 • 50 - How to take wind directionality factor
 • 51 - Positive and Negative Internal Wind pressure in structures
 • 52 - Encloser Classification of buildings
 • 53 - How to determine enclosure classification
 • 54 - How to determine enclosure classification part2
 • 55 - External pressure coefficient part 1
 • 56 - External pressure coefficient part2
 • 57 - How to determine velocity pressure exposure coefficient for building floors
 • 58 - Surface roughness classifications according to building code
 • 59 - How to determine exposure categories
 • 60 - How to determine Exposure categories continued
 • 61 - How to determine gust effect factor
 • 62 - Value of Topographic factor

 • 5 - Defining Wind Load Patterns in ETABS
 • 63 - How to define wind load patterns in ETABS

 • 6 - Earthquake Load Consideration and calculation
 • 64 - Reasons for earthquake
 • 65 - Tectonic plate movement and the changed geography of the earth
 • 66 - What is the cause of tectonic plate movement
 • 67 - Elastic Rebound theory
 • 68 - Different types of seismic waves
 • 69 - Difference between earthquake intensity and magnitude
 • 70 - Peak Ground acceleration
 • 71 - Design based earthquake Maximum considered earthquake and Service Earthquake
 • 72 - Earthquake base shear formula breakdown
 • 73 - Reason behind response modification factor and seismic detailing
 • 74 - How to determine seismic zone coefficient
 • 75 - How to determine soil site classification
 • 76 - How to calculate normalized acceleration response Spectrem
 • 77 - How to determine seismic design category of buildings
 • 78 - How to determine response reduction factor
 • 79 - How to calculate response reduction factor for buildings with shear walls
 • 80 - How to calculate seismic weight
 • 81 - How to calculate Base shear using ASCE code as well as Euro Code

 • 7 - Define Earthquake load and Mass source in ETABS
 • 82 - How to define Seismic Load in ETABS
 • 83 - How and why to define mass source in ETABS

 • 8 - Analysis Analysis Output
 • 84 - How to check total load of a building
 • 85 - How to check column load of a building with ETABS results
 • 86 - How to check dead and live load using animation
 • 87 - Check for lateral loads using animation
 • 88 - How to change or add support condition in ETABS
 • 89 - How to see column reaction forces in ETABS
 • 90 - How to check total load of building from ETABS results
 • 91 - Understanding Load transfer how slab load is transferred to beam
 • 92 - How to determine cantilever slab thickness according to building code

 • 9 - Building Irregularities
 • 93 - What are building irregularities and why do we need to check them
 • 94 - Which Building Irregularities are not dependent upon analysis results
 • 95 - How to identify reentrant corners irregularity
 • 96 - Reinternet corners irregularity
 • 97 - Diaphragm Discontinuity irregularity
 • 98 - Out of Plane offsets Irregularity
 • 99 - Nonparallel System Irregularity
 • 100 - Vertical Geometric Irregularity
 • 101 - Vertical InPlane Discontinuity in Vertical Elements Resisting Lateral Force
 • 102 - Torsional Irregularity
 • 103 - How to get Torsional Irregularity Values from ETABS
 • 104 - How to determine stiffness Irregularity Soft Story
 • 105 - How to get Storey stiffness and Storey shear force values in ETABS
 • 106 - How to calculate Soft Storey using Shear forces
 • 107 - Stiffness Irregularity using excel sheet
 • 108 - How to check for Weak Storey
 • 109 - What is Mass Irregularity
 • 110 - How to calculate Mass Irregularity
 • 111 - Why Structural Courses need Practice
 • 112 - How to get Mass Irregularity values from ETABS

 • 10 - Serviceability Criterion
 • 113 - Serviceability Criterion for Building Design
 • 114 - How to Calculate Vertical Deflection limits for Serviceability Criterion
 • 115 - How to check Vertical Deflection limit from ETABS Model
 • 116 - How to Determine Allowable displacement for wind load according to building code
 • 117 - How to determine Storey drift limitation according to building code
 • 118 - How to display Storey response plots in ETABS
 • 119 - How to Check for Maximum Storey Drift for wind in ETABS
 • 120 - How to determine maximum displacement due to earthquake according to buildingcod
 • 121 - Maximum drift for Earthquake
 • 122 - How to check Serviceability criterion using ETABS

 • 11 - Additional Checks
 • 123 - Additional Check requirements Overturning moment
 • 124 - Why do you need or dont need additional checks
 • 125 - How to check for Accidental Torsional Moment
 • 126 - Additional Requirements P delta effect
 • 127 - Separation Between Adjacent structures
 • 128 - How to check and prevent uplift effect according to building code
 • 129 - Global and Local Additional Requirements

 • 12 - Property Modifiers
 • 130 - Instructions for proper serviceability criterion
 • 131 - How to assign property modifiers in ETABS
 • 132 - Serviceability criterion proper check

 • 13 - Design Procedure of RCC building Components
 • 133 - How to apply design property modifiers in ETABS
 • 134 - Fixing the top floor
 • 135 - Looking at the user specified drift
 • 136 - How to change design preferences in ETABS
 • 137 - How to override design consideration in ETABS
 • 138 - How to add load combinations in ETABS
 • 139 - How to run design in ETABS
 • 140 - How to Identify which columns need change in size
 • 141 - Adding in new Column sizes
 • 142 - How to change property modifiers later on
 • 143 - How to assign Diaphragms properly in ETABS
 • 144 - Fixing Errors in ETABS model
 • 145 - Design of columns part1
 • 146 - How to do moment release of secondary beams in ETABS
 • 147 - How to fix shear and torsion failure of beams in ETABS
 • 148 - How to identify all types of failures in ETABS
 • 149 - How to do column design using ETABS and Excel
 • 150 - Column schedule and rebar schedule in AutoCAD
 • 151 - How to design Beams in ETABS
 • 152 - How to design beams using ETABS values
 • 153 - Shear design method of columns
 • 154 - Shear design methods for beams
 • 155 - How to add design strips in ETABS for slab design
 • 156 - How to add Design combinations for Slab design in ETABS
 • 157 - How to do slab design in ETABS
 • 158 - How to do slab design semiautomatic
 • 159 - Slab rebar spacing

 • 14 - Introduction to Seismic Detailing
 • 160 - Seismic detailing overview
 • 161 - What are the material properties for special seismic detailing
 • 162 - Flexural member definition according to building code
 • 163 - How to determine beam size for special seismic detailing
 • 164 - How to check longitudinal reinforcement for special seismic detailing
 • 165 - Special seismic detailing of beams
 • 166 - Lap splice and anchorage for special seismic detailing
 • 167 - Shear reinforcement for special seismic detailing
 • 168 - Maximum Design shear force for special seismic detailing
 • 169 - What should be the size of axial members for special seismic detailing
 • 170 - Lap splice distance for axial members
 • 171 - Allowable reinforcement ration of columns for seismic detailing
 • 172 - The BCC failure and why to avoid it
 • 173 - How to do shear seismic detailing of columns
 • 174 - Seismic shear reinforcement for axial members
 • 175 - Special confining reinforcement for column and shear wall joint
 • 176 - How to check area of rectangular hoops for seismic detailing
 • 177 - Special Seismic detailing for frame joints
 • 178 - Intermediate seismic detailing for flexural members
 • 179 - Intermediate seismic detailing of Axial Members
 • 180 - Intermediate seismic detailing for flat slabs
 • 181 - Intermediate seismic detailing of column strip of flat plate
 • 182 - Intermediate seismic detailing of middle strip of flat plate slab
 • 183 - The Complete AutoCAD Course Intero.txt
 • 183 - The Complete AutoCAD Structural Detailing Course Intro.txt
 • 183 - Whats Next
 • 183 - YouTube Channel.txt

 • 15 - Bonus
 • 184 - Bonus.html
 • 184 - Discount Coupons and many more things.txt
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34001
  حجم: 6123 مگابایت
  مدت زمان: 782 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید