وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

DSA in JS – Solving Basic Math Problems

سرفصل های دوره

Solve simple Math problems using JS


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Analysis of Algorithms
 • 3. Time & Space Complexity

 • 2. Lets Solve
 • 1. Count Digits Overview
 • 2. Counting number of Digits.html
 • 3.1 01-count digits.zip
 • 3. Count Digits Solution
 • 4. Palindrome Number Overview
 • 5. Palindrome Number.html
 • 6.1 02-palindrome number.zip
 • 6. Palindrome Number Solution
 • 7. Factorial Overview
 • 8. Factorial Iterative Approach.html
 • 9.1 03-factorial.zip
 • 9. Factorial Iterative Approach Solution
 • 10. Factorial Recursive Approach.html
 • 11.1 03-factorial.zip
 • 11. Factorial Recursive Approach Solution
 • 12. Trailing Zeroes in a Factorial Overview
 • 13. Traling Zeroes in a Factorial.html
 • 14. Trailing Zeroes in a Factorial Solution
 • 15. GCD HCF Overview
 • 16. GCD naive approach.html
 • 17.1 05-gcd.zip
 • 17. GCD Naive Approach Solution
 • 18. GCD Better Approach Overview
 • 19. GCD Better Approach.html
 • 20.1 05-gcd.zip
 • 20. GCD Better Approach Solution
 • 21. LCM Overview
 • 22. LCM Naive Approach.html
 • 23.1 06-lcm.zip
 • 23. LCM Naive Approach Solution
 • 24. LCM Better Approach Overview
 • 25. LCM Better Approach.html
 • 26.1 06-lcm.zip
 • 26. LCM Better Approach Solution
 • 27. Prime Numbers Overview
 • 28. Prime Numbers Naive.html
 • 29.1 07-prime.zip
 • 29. Prime Numbers Naive Solution
 • 30. Prime Numbers Better Approach 1 Overview
 • 31. Prime Numbers Better Approach 1.html
 • 32. Prime Numbers Better Approach 1 Solution
 • 33. Prime Numbers Better Approach 2 Overview
 • 34. Prime Numbers Better Approach 2.html
 • 35. Prime Numbers Better Approach 2 Solution
 • 36. Prime Factors Overview
 • 37. Prime Factors.html
 • 38. Important Note.html
 • 39.1 08-prime factors.zip
 • 39. Prime Factors Naive Solution
 • 40. Prime Factors Efficient Overview
 • 41. Prime Factors Efficient Approach.html
 • 42. Prime Factors Efficient Approach Solution
 • 43. Divisors Overview
 • 44. Divisors Naive Approach.html
 • 45.1 09-divisors.zip
 • 45. Divisors Naive Approach Solution
 • 46. Divisors Efficient Approach Overview
 • 47. Divisors Efficient Approach.html
 • 48. Divisors Efficient Approach Solution
 • 49. Divisors Efficient Approach Extended Solution Explanation
 • 50. Primes of Number Overview
 • 51. Primes of Number Naive.html
 • 52.1 10-sieve.zip
 • 52. Primes of Number Naive Solution
 • 53. Sieve of Eratosthenes Overview
 • 54. Sieve of Eratosthenes.html
 • 55. Sieve of Eratosthenes Solution
 • 56. Computing Power Overview
 • 57. Computing Power naive approach.html
 • 58.1 11-computing power.zip
 • 58. Computing Power naive approach solution
 • 59. Computing Power Recursive Approach Overview
 • 60. Computing Power Recursive Approach.html
 • 61. Computing Power Recursive Approach Solution
 • 62. Computing Power Iterative Approach Overview
 • 63. Computing Power Iterative Approach.html
 • 64. Computing Power Iterative Approach Solution

 • 3. Practice problems
 • 1. Absolute Value.html
 • 2.1 12-absolute value.zip
 • 2. Absolute Value Solution
 • 3. Number of Digits in a Factorial.html
 • 4.1 13-num of digits in factorial.zip
 • 4. Number of Digits in a Factorial Solution
 • 5. Exactly Three Divisors.html
 • 6.1 14-three divisors.zip
 • 6. Exactly Three Divisors Solution
 • 7. Modulo Addition.html
 • 8.1 15-modulo addition.zip
 • 8. Modulo Addition Solution
 • 9. Modulo Multiplication.html
 • 10.1 16-modulo multiplication.zip
 • 10. Modulo Multiplication Solution

 • 4. Conclusion
 • 1. Thank You
 • 2. Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18158
  حجم: 1020 مگابایت
  مدت زمان: 182 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید