وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction to Zig Programming

سرفصل های دوره

Get familiar with Zig Programming Language


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Getting Started
 • 2 - Installing Zig
 • 3 - Hello World

 • 3 - Basics
 • 4 - Variables and Assignment
 • 5 - Arrays
 • 6 - If statement
 • 7 - While Loop
 • 8 - For Loop
 • 9 - Functions
 • 10 - Defer
 • 11 - Errors
 • 12 - Switch Statement
 • 13 - Runtime Safety
 • 14 - Unreachable
 • 15 - Pointers
 • 16 - Pointer Sized Integers
 • 17 - Slices
 • 18 - Enums
 • 19 - Structs
 • 20 - Unions
 • 21 - Integer Rules
 • 22 - Floating Point Number Rules
 • 23 - Labelled Blocks and Loops
 • 24 - Loop Expressions
 • 25 - Optionals
 • 26 - Comptime
 • 27 - Payload Capture
 • 28 - Inline Loops Slices
 • 29 - Opaque
 • 30 - Anonymous Structs
 • 31 - Sentinel
 • 32 - Vectors
 • 33 - Import

 • 4 - Standard Library
 • 34 - Allocator
 • 35 - Array List
 • 36 - Working with File System
 • 37 - Reader Writer IO
 • 38 - Formatting
 • 39 - JSON parse
 • 40 - Struct to JSON conversion
 • 41 - Hash Map
 • 42 - Stack
 • 43 - Sorting
 • 44 - Iterator
 • 45 - Formatting Specifiers

 • 5 - Conclusion
 • 46 - Thank You
 • 46 - intro-to-zig-code.zip
 • 47 - Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17124
  حجم: 3069 مگابایت
  مدت زمان: 417 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید