در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

DevOps with GitHub and Azure: Implementing Software Supply Chain Security with GitHub

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Implementing Software Supply Chain Security can be challenging. In this course, you will learn how to improve code security with GitHub.


01. Course Overview
 • 01. Course Overview

 • 02. Software Supply Chain Security
 • 02. Introduction
 • 03. Globomantics Company Scenario
 • 04. Various Parts of Software Supply Chain
 • 05. GitHub Tools for Software Supply Chain Security
 • 06. Demo-Setup Security Alerts with Dependabot
 • 07. Summary

 • 03. Enhanced Security with GitHub Actions
 • 08. Introduction
 • 09. Static Code Analysis with GitHub Actions
 • 10. Demo-Code Scanning with CodeQL
 • 11. License Scanning to Stay Compliant
 • 12. Add License Scanning Using GitHub Actions Workflow
 • 13. Summary