در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Debugging and Error Handling in ASP.NET Core 6

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Code is bound to run into exceptional circumstances, which is why having effective error handling in your code is key. This course will teach you how to leverage error handling and debugging skills to make your code comprehensible and resilient.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Understanding What Debugging Is
 • 1. Introduction
 • 2. Why Debugging Is Necessary
 • 3. Demo - Verifying a Simple Assumption
 • 4. Structuring Code so That Assumptions Are Verifiable
 • 5. Demo - Refactoring a Monolithic Function
 • 6. Debugging Principles Rundown
 • 7. Summary

 • 3. Using Server-side ASP.NET Debugging Tools
 • 1. Introduction
 • 2. Working with Breakpoints
 • 3. Demo - Basic Breakpoints
 • 4. Demo - Breakpoint Options
 • 5. The Relationship between Debugging and Testing
 • 6. Demo - Using Testing and Debugging Together
 • 7. Summary

 • 04. Using Client-side ASP.NET Debugging Tools
 • 01. Understanding ASP.NET and HTTP
 • 02. Demo - Looking at an ASP.NET Page Request in Network Tools
 • 03. The Problem with Browserlink
 • 04. Demo - Looking at an ASP.NET Page Request in Network Tools
 • 05. Debugging Client-side Code
 • 06. Demo - Working with the Console
 • 07. An Interactive Debugger with Javascript
 • 08. Demo - Debugging Some Client-side Code
 • 09. Looking at ASP.NET and CSS
 • 10. Demo - Debugging CSS
 • 11. Summary

 • 5. Understanding Error Handling with ASP.NET
 • 1. Why the Common Sense Approach Is Wrong
 • 2. An Error Handling Horror Story
 • 3. Demo - Disastrous Error Handling Code
 • 4. Making Effective Error Handling Choices in ASP.NET Code
 • 5. Demo - Restructuring Bad Error Handling Choices
 • 6. Making Error Handling and Logging Work Together
 • 7. Demo - Logging an Error Effectively
 • 8. Summary

 • 6. Working with Advanced Scenarios in Debugging and Error Handling
 • 1. A Top-level Error Handler
 • 2. Demo - A Top-level Error Handler
 • 3. Demo - Intellitrace
 • 4. Debugging with Production and Production Data
 • 5. Debugging Non-decomposable Content
 • 6. Demo - Debugging with Diff
 • 7. The Software Build Engineer as Chief Debugging and Error Handling
 • 8. Course Summary