وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Day Trading: Mastering Price Action Trading Strategies 2024

سرفصل های دوره

Price Action Trading Hacks for Explosive Day Trading Profits: Cryptocurrency, Futures, Forex, Options and Stock Trading!


1 - Course Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Important Before we start.html

 • 2 - Price Action Trading Foundation
 • 7 - Trading Psychology
 • 8 - Risk Management Strategies

 • 3 - Technical Indicators For Price Action Trading
 • 9 - How to Use Trend Lines and Parallel Channels to Trade Pullbacks
 • 10 - How to Trade Price Action Based on Support and Resistance Levels
 • 11 - How to Trade Price Action Using Fibonacci Retracements
 • 12 - How to Use EMA as Dynamic Support and Resistance
 • 13 - How to Use Volume to Spot Trend Reversals
 • 14 - How to Use MACD to Spot Trend Reversals
 • 15 - How to Use RSI to Spot Trend Reversals

 • 4 - Long Trade Setups
 • 16 - How to Trade a Hammer Pattern
 • 17 - How to Trade an Inverted Hammer Pattern
 • 18 - How to Trade a Morning Star Pattern
 • 19 - How to Trade a Tweezer Bottom Pattern
 • 20 - How to Trade a Three Inside Up Pattern
 • 21 - How to Trade a Three White Soldiers Pattern
 • 22 - How to Trade an Inverted Head and Shoulders Pattern
 • 23 - How to Trade a Double Bottom Pattern
 • 24 - How to Trade a Rounding Bottom Pattern
 • 25 - How to Trade a Cup and Handle Pattern

 • 5 - Short Trade Setups
 • 26 - How to Trade a Shooting Star Pattern
 • 27 - How to Trade a Hanging Man Pattern
 • 28 - How to Trade a Spinning Top Pattern
 • 29 - How to Trade a Bearish Engulfing Pattern
 • 30 - How to Trade a Bearish Harami Pattern
 • 31 - How to Trade a Dark Cloud Cover Pattern
 • 32 - How to Trade a Evening Star Pattern
 • 33 - How to Trade a Head and Shoulders Pattern
 • 34 - How to Trade a Double Top Pattern
 • 35 - How to Trade a Dead Cat Bounce Pattern

 • 6 - Quiz
 • 1 - Practice Test.html

 • 7 - Conclusion
 • 36 - Thank You
 • 37 - Express Your Thoughts.html

 • 8 - Your Next Steps Upgrade Your Knowledge
 • 38 - Bonus Lecture Your Next Steps Upgrade Your Knowledge.html

 • 9 - Day Trading Swing Trading Technical Analysis For Beginners
 • 39 - Introduction
 • 40 - How to Perform Candlestick Chart Analysis
 • 41 - How to Trade Long and Short Candlestick Bodies
 • 42 - How to Perform Multiple Time Frame Analysis
 • 43 - How to Trade Support and Resistance Levels
 • 44 - How to Trade Fibonacci Retracements
 • 45 - How to Trade Pivot Points PP
 • 46 - How to Identify Market Trends With EMA and MACD
 • 47 - How to Trade Bollinger Bands BB
 • 48 - How to Trade Stochastic Oscillator SO
 • 49 - Reversal Trading Strategies
 • 50 - Choppy Market Trading Strategies
 • 51 - Flat Market Trading Strategies
 • 52 - Trading Psychology and Risk Management Strategies

 • 10 - Chart Pattern Trading Fundamentals For Beginners
 • 53 - Introduction
 • 54 - Understanding Different Types of Trends
 • 55 - How to Trade Levels Trend Lines Channels
 • 56 - How to Trade Support Resistance Levels
 • 57 - Reversal Pattern Head Shoulders
 • 58 - Reversal Pattern Double Tops Bottoms
 • 59 - Reversal Pattern Diamond Tops Bottoms
 • 60 - Reversal Pattern Rounding Tops Bottoms
 • 61 - Continuation Pattern Rectangle Tops Bottoms
 • 62 - Continuation Pattern Cup Handle
 • 63 - Continuation Pattern Wedges Triangles
 • 64 - Continuation Pattern Flags and Pennants
 • 65 - Continuation Pattern Dead Cat Bounces

 • 11 - Candlestick Trading Fundamentals For Beginners
 • 66 - Introduction
 • 67 - How to Read Analyze Japanese Candlesticks
 • 68 - How to Trade Candlesticks With Support Resistance
 • 69 - Single Candlestick Pattern Spinning Top Pin Bar Doji
 • 70 - Single Candlestick Pattern Hammer Hanging Man
 • 71 - Single Candlestick Pattern Inverted Hammer Shooting Star
 • 72 - Dual Candlestick Pattern Bullish Bearish Engulfing
 • 73 - Dual Candlestick Pattern Bullish Bearish Harami
 • 74 - Dual Candlestick Pattern Tweezer Top Bottom
 • 75 - Triple Candlestick Pattern Morning Star Evening Star
 • 76 - Triple Candlestick Pattern Three White Soldiers Three Black Crows
 • 77 - Triple Candlestick Pattern Bullish Bearish Abandoned Baby
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 33959
  حجم: 3521 مگابایت
  مدت زمان: 410 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید