وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cross-chain NFT Marketplace : Solidity Smart Contract, React

سرفصل های دوره

Practical course: Building Cross-Chain Marketplace using Solidity Smart Contracts, ethereum blockchain, React/Nextjs


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Unveiling Cross-Network Technologies for Effective Bridging NFTs
 • 1. Initiate the project
 • 2. Sending NFTs How It Works and the Tech Behind It
 • 3.1 onftmarketplace.zip
 • 3. Cross-network Smart Contract
 • 4.1 config.zip
 • 4.2 deploy.zip
 • 4.3 hardhat.config.zip
 • 4.4 settrusted.zip
 • 4. Setting up configuration files and contract deployment
 • 5.1 nftcontext.zip
 • 5. Web3, Smart Contracts, IPFS, and Ethereum Wallet Interactions Part 1
 • 6. Web3, Smart Contracts, IPFS, and Ethereum Wallet Interactions Part 2
 • 7. Web3, Smart Contracts, IPFS, and Ethereum Wallet Interactions Part 3

 • 3. Reusable React Components for NFT Marketplace Development
 • 1. App
 • 2.1 navbar.zip
 • 2. Navbar
 • 3.1 gettopcreators.zip
 • 3.2 makeid.zip
 • 3.3 shortenaddress.zip
 • 3. Utils folder
 • 4.1 banner.zip
 • 4.2 creatorcard.zip
 • 4.3 loader.zip
 • 4. CreatorCard, Loader, Banner components
 • 5.1 input.zip
 • 5.2 modal.zip
 • 5.3 nftcard.zip
 • 5.4 searchbar.zip
 • 5. Nft Card, Search Bar, Input, Modal components
 • 6. Bridge Components

 • 4. Pages Folder and Complete Code
 • 1.1 index.zip
 • 1. Home page
 • 2.1 create-nft.zip
 • 2. Create NFTs page
 • 3.1 listed-nfts.zip
 • 3.2 my-nfts.zip
 • 3.3 nft-details.zip
 • 3. NFT Marketplace Pages Listed NFTs, NFT Details, My NFTs, and Resell NFTs
 • 4.1 bridge-nfts.zip
 • 4. Bridge page
 • 5.1 archive.zip
 • 5. Final Code
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 30372
  حجم: 759 مگابایت
  مدت زمان: 101 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید