وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete pytest Tutorial | pytest in 6 Hours | LambdaTest

سرفصل های دوره

Dive into pytest mastery with our guide. Learn to write efficient tests. Enroll now! #pytestTutorial


1 - What is pytest pytest Framework Tutorial PartI
 • 1 - Introduction and Course Module
 • 2 - What is pytest
 • 3 - How to Install Python
 • 4 - How to Install PyCharm
 • 5 - How to Install pytest

 • 2 - How To Run First Test In pytest pytest Framework Tutorial PartII
 • 6 - Introduction
 • 7 - Install Uninstall Selenium
 • 8 - Install Create Test Script
 • 9 - Different Ways To Run
 • 10 - Naming Conventions

 • 3 - What Are Assertions In pytest pytest Framework Tutorial PartIII
 • 11 - Introduction
 • 12 - Walk Through The Test Script
 • 13 - Create Test Script
 • 14 - Syntax of Assert Statement
 • 15 - AssertionError Exception
 • 16 - Difference Between Hard Soft Assert

 • 4 - How To Run Multiple Tests In pytest pytest Framework Tutorial PartIV
 • 17 - Introduction
 • 18 - Run All Test Scripts From Project
 • 19 - Run All Test Scripts From Package
 • 20 - Run Subset of Tests

 • 5 - How To Group Tests Using Markers pytest Framework Tutorial PartV
 • 21 - Introduction
 • 22 - View Built In pytest Markers
 • 23 - Create Selenium Test Script
 • 24 - Use Marks To Run Smoke Test
 • 25 - Register Custom Marks In The pytestini File

 • 6 - What Are pytest Fixtures pytest Framework Tutorial PartVI
 • 26 - Introduction
 • 27 - Set Up Tear Down via pytestfixture
 • 28 - Automatically Set Fixture
 • 29 - pytestmarkusefixtures
 • 30 - Set The Fixture Scope

 • 7 - What Is Parameterization In pytest pytest Framework Tutorial PartVII
 • 31 - Introduction
 • 32 - Parameterize Test Function With 1 Decorator
 • 33 - Parameterize Test Function With 2 Decorators
 • 34 - View Input Combinations
 • 35 - Parameterize Pytest Fixture

 • 8 - How To Skip And Stop Tests pytest Framework Tutorial PartVIII
 • 36 - Introduction
 • 37 - Skip Test
 • 38 - Fail Test
 • 39 - Skip XFail XPass The Entire Class

 • 9 - What Is Page Object Model pytest Framework Tutorial PartIX
 • 40 - Introduction
 • 41 - Create Base Page
 • 42 - Test Data
 • 43 - Store Locators
 • 44 - Create Page Object Files
 • 45 - Create Base Test

 • 10 - How To Generate Test Reports pytest Framework Tutorial PartX
 • 46 - Introduction
 • 47 - HTML Report
 • 48 - Allure Report

 • 11 - How To Perform Cross Browser Testing pytest Framework Tutorial PartXI
 • 49 - Introduction
 • 50 - Set Up Online Selenium Grid On LambdaTest
 • 51 - View The Automation Capabilities Generator
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36647
  حجم: 8602 مگابایت
  مدت زمان: 357 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید