وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Playwright Testing Tutorial

سرفصل های دوره

Learn how to build reliable & resilient software applications with Playwright, an open source automation framework.


1. How To Setup Playwright Test Automation Framework Playwright Tutorial
 • 1. Introduction
 • 2. How to set up VS Code
 • 3. How to install Playwright
 • 4. How to execute a sample test using Playwright

 • 2. How To Use Functions And Selectors Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. Introduction
 • 2. Test Block in Playwright
 • 3. Playwright Functions
 • 4. How to write a Login script
 • 5. Playwright Selectors
 • 6. How to execute the script
 • 7. Understanding Context and New Page concepts
 • 8. Conclusion

 • 3. Playwright Testing Features Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. Introduction
 • 2. What is Playwright Fixture
 • 3. Playwright reporters
 • 4. How to take screenshots and videos on test failure
 • 5. Retries option in Playwright
 • 6. Auto-waiting in Playwright

 • 4. How To Handle Inputs And Buttons Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. The getAttribute function
 • 2. The Playwright Expect input
 • 3. The inputValue function
 • 4. Interacting with textContent function
 • 5. Difference between Type and Fill
 • 6. How to interact with Checkboxes
 • 7. How to execute a particular test in Playwright

 • 5. How To Handle Alerts And Dropdowns Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. Alert And Dropdown intro
 • 2. Simple alert
 • 3. Locator nth
 • 4. Accept alert
 • 5. Confirm alert
 • 6. Prompt Alert
 • 7. Modal Alert
 • 8. Dropdown
 • 9. Multi-select
 • 10. Advance dropdown
 • 11. SlowMo

 • 6. How To Handle Frames And Windows Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. Introduction
 • 2. Number of frames
 • 3. Interact with frames
 • 4. frameLocator function
 • 5. Nested frame
 • 6. Handling tabs
 • 7. Handling multiple tabs
 • 8. Wait for load state
 • 9. Recap

 • 7. How To Automate Date Pickers Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. How to handle Date Pickers in Playwright
 • 2. Handling Date Pickers using the Moment method
 • 3. Handling Date Pickers using the Moment method 2
 • 4. Run Date Pickers
 • 5. Recap

 • 8. How To Upload And Download Files Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. Introduction
 • 2. How to upload files in Playwright
 • 3. FileChooser method

 • 9. Page Object Model In Playwright Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. Demo of Page Object Model
 • 2. How to write pages
 • 3. Writing Pages Pt.2
 • 4. Pages
 • 5. Special Hot Page
 • 6. Writing tests
 • 7. Login Test
 • 8. Add to cart test

 • 10. What Are Playwright Fixtures Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. What is Fixture
 • 2. How to implement Playwright Fixtures
 • 3. How to implement Playwright Fixtures for Page Object Model
 • 4. How to read data from a JSON file
 • 5. Recap

 • 11. Cross Browser Testing On LambdaTest Cloud Playwright With TypeScript Tutorial
 • 1. Introduction to running Playwright tests on LambdaTest Grid
 • 2. Cross browser testing using Projects
 • 3. Basic Implementation to run Playwright tests on LambdaTest
 • 4. How to use Chrome.connect function
 • 5. Advance Integration to run from Playwright tests runner
 • 6. How to override Fixture
 • 7. Modifying capabilities in the run time
 • 8. How to update test status
 • 9. Recap
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17438
  حجم: 4676 مگابایت
  مدت زمان: 344 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید