وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete MS Office and Web Design Development Course

سرفصل های دوره

Unlock Your Digital Potential: Master MS Office, Web Development, and WordPress


1. Word
 • 1. Getting Started
 • 2. Creating Word Document
 • 3. Add and edit a Template
 • 4. Navigation and Selection of texts
 • 5. Modifying Text
 • 6. Finding and Replacing Texts
 • 7. Formatting Texts and paragraphs
 • 8. Additional font and paragraph tools
 • 9. Align texts using Tabs
 • 10. Displaying Texts as list items
 • 11. Add Table and modifying them
 • 12. Adding graphic object in document
 • 13. Additional Tools in Insert
 • 14. Themes

 • 2. Excel
 • 1. Getting Started and Intro
 • 2. 02. Opening New Workbook and Tabs and Ribbons
 • 3. Saving Data
 • 4. Errors
 • 5. Logical Functions part 01
 • 6. Logical Functions part 02
 • 7. IFS and IF usage of calculating letter grade
 • 8. Filter Function
 • 9. Date, Now and Today function
 • 10. Time Function
 • 11. Converting Number into words
 • 12. Page settings
 • 13. Print and Print Selection
 • 14. Protecting worksheet and workbook and modifyng worksheet
 • 15. Sharing and Collab

 • 3. PowerPoint
 • 1. Introduction part 01
 • 2. Slides
 • 3. Font
 • 4. Paragraph
 • 5. Drawing
 • 6. Insert Image and Table
 • 7. Illustration
 • 8. Add ins part 01
 • 9. Add ins part 02
 • 10. Text equation media
 • 11. Design
 • 12. Transition Animation
 • 13. Slideshow and View

 • 4. HTML
 • 1. Starting html
 • 2. Text and Heading
 • 3. Link
 • 4. Table
 • 5. Iframe and Symbols
 • 6. Style

 • 5. CSS
 • 1. CSS introduction
 • 2. CSS Colors
 • 3. CSS Background
 • 4. CSS Borders
 • 5. CSS Padding
 • 6. CSS Box Models
 • 7. CSS Alignment and Spacing
 • 8. CSS Float
 • 9. CSS Link

 • 6. Wordpress
 • 1. Wordpress function introduction
 • 2. Add media to post
 • 3. All tools for post
 • 4. Categories
 • 5. Comments
 • 6. Customizing themes part 1
 • 7. Customizing themes part 2
 • 8. Heading
 • 9. More settings on post
 • 10. Pages
 • 11. Post on wordpress
 • 12. Requirements for wordpress
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19019
  حجم: 4590 مگابایت
  مدت زمان: 629 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید