وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: OReilly

مهندسی ویژگی ها بوسیله تجزیه و تحلیل Churn Churn
شرکت:
مهندسی ویژگی ها بوسیله تجزیه و تحلیل Churn Churn
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱ مهر ۱۴۰۱
کورس کامل Docker Compose
شرکت:
کورس کامل Docker Compose
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱ مهر ۱۴۰۱
کورس Docker CI/CD
شرکت:
کورس Docker CI/CD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱ مهر ۱۴۰۱
شروع به کار در امنیت سایبری
شرکت:
شروع به کار در امنیت سایبری
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱ مهر ۱۴۰۱
اصول امنیت سایبری دفاعی
شرکت:
اصول امنیت سایبری دفاعی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱ مهر ۱۴۰۱
کدنویسی وب در زبان جاوا : Spring, Spring Boot
شرکت:
کدنویسی وب در زبان جاوا : Spring, Spring Boot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
کورس کدنویسی Spring و Spring Boot
شرکت:
کورس کدنویسی Spring و Spring Boot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱