وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: LyndaApp

آموزش اصول بازاریابی محصول – به زبان فارسی
شرکت:
آموزش اصول بازاریابی محصول – به زبان فارسی
63,400 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
مبانی عکاسی :عکاسی با تلفن همراه – به زبان فارسی
شرکت:
مبانی عکاسی :عکاسی با تلفن همراه – به زبان فارسی
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
آموزش قوانین مدیر جدید – به زبان فارسی
شرکت:
آموزش قوانین مدیر جدید – به زبان فارسی
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
اصول و مبانی شبکه – به زبان فارسی
شرکت:
اصول و مبانی شبکه – به زبان فارسی
83,800 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
آموزش اندازه گیری عملکرد تیم – به زبان فارسی
شرکت:
آموزش اندازه گیری عملکرد تیم – به زبان فارسی
83,800 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰