وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build a Forum with Inertia and Laravel

سرفصل های دوره
 • 01 introduction and demo
 • 02 getting set up
 • 03 modifying registration for usernames
 • 04 figuring out the forum layout
 • 05 creating and listing topics
 • 06 basic discussion listing
 • 07 pinning discussions
 • 08 tackling pagination in inertia
 • 09 customising pagination text in laravel
 • 10 showing a discussion
 • 11 setting up discussion posts
 • 12 listing through discussion posts
 • 13 adding more data to posts
 • 14 adding pagination to posts
 • 15 adding a post preview to discussions
 • 16 adding the last reply to discussions
 • 17 outputting discussion participants
 • 18 limiting participants in the ui
 • 19 ordering discussions by last post
 • 20 handling deleted users
 • 21 counting replies
 • 22 building our first filter
 • 23 highlighting current filters and merging with pagination
 • 24 adding auth specific filters
 • 25 adding the topic filter
 • 26 scaffolding the new discussion form
 • 27 toggling the create discussion form
 • 28 keeping form state
 • 29 storing a new discussion
 • 30 discussion validation and authorization
 • 31 generating markdown for posts
 • 32 toggling the markdown preview
 • 33 fetching and displaying markdown
 • 34 adding a markdown shortcut toolbar
 • 35 dealing with svg icons
 • 36 creating the reply form
 • 37 basic inertia permission checking
 • 38 creating replies to discussions
 • 39 jumping to posts
 • 40 automatically scrolling to posts
 • 41 toggling post editing
 • 42 editing posts
 • 43 deleting posts
 • 44 deleting discussions
 • 45 setting up for best answers
 • 46 toggling the best discussion answer
 • 47 solved and unsolved filters
 • 48 indexing discussions for search
 • 49 searching discussions
 • 50 debouncing search
 • 51 adding mentionable functionality to forms
 • 52 indexing users for mentioning
 • 53 hooking up users for mentions
 • 54 detecting and storing mentioned users
 • 55 adding the mentioned filter
 • 56 adding mentions to the markdown toolbar
 • 57 adding mentions to the reply form
 • 58 fixing up some unauthenticated state
 • 59 fixing up post scrolling
 • 60 reviewing ssr server side rendering
 • 61 preventing parent posts from being deleted
 • 62 improving solution marking
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19785
  حجم: 57110 مگابایت
  مدت زمان: 415 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید