وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CCNA Networking | Complete Cisco CCNA 200-301 Prep Course

سرفصل های دوره

CCNA 200-301 | Networking, Network Security, Computer Network, Network Services and more to pass Cisco CCNA 200-301 exam


1. Bases of Networking Technologies in ccna
 • 1. Routers, Hubs and Switches in CCNA
 • 2. FAQ about CCNA (200-301) - Network Fundamentals and Internet Protocols.html
 • 3. Security Features
 • 4. No Wire - Wireless in cisco CCNA 200 -301
 • 5. Servers in cisco ccna
 • 6. Make It Virtual in cisco ccna 200-301
 • 7. The Great OSI Model in cisco ccna
 • 8. What is TCPIP
 • 9. UDP vs TCP
 • 10. Well-known Network Architectures Part-1
 • 11. Well-known Network Architectures Part-2
 • 12. Standard (Copper) Cables in ccna 200-301
 • 13. Fiber Optic Cables
 • 14. Quiz.html

 • 2. IPv4 Addressing in cisco CCNA 200 -301
 • 1. What is IPv4 Address
 • 2. Classes and Assignment of IPv4 Address
 • 3. DNS Services in ccna
 • 4. Unicast, Multicast and Broadcast
 • 5. Binary Format Numbering in cisco CCNA 200 -301
 • 6. Subnetting in cisco CCNA 200 -301
 • 7. Subnetting Subnet Mask
 • 8. Practice for Subnetting
 • 9. Quiz.html

 • 3. IPv6 Addressing in ccna
 • 1. Why and What is IPv6 Address
 • 2. IPv6 Address Format in ccna 200-301
 • 3. IPv6 Address Types in cisco ccna
 • 4. Quiz.html

 • 4. IP Routing
 • 1. What is Routing and Its Process
 • 2. Metric and Administrative Distance in Routing Tables
 • 3. Lets Compare Routing Protocols in ccna
 • 4. What is OSPF
 • 5. OSPF Adjacency & Neighbor Forming Process
 • 6. OSPF Cost in ccna
 • 7. OSPF Areas and LSAs in ccna
 • 8. OSPF Configuration in cisco CCNA 200 -301
 • 9. First-Hop Redundancy Protocols
 • 10. Quiz.html

 • 5. Cisco CCNA (200-301) Ethernet Switching
 • 1. Types of Switches
 • 2. Layer 2 Switch vs Layer 3 Switch
 • 3. What is CDP
 • 4. What is LLDP
 • 5. VLAN and Its Types
 • 6. VLAN Configuration
 • 7. Trunks
 • 8. Spanning Tree Protocol STP
 • 9. STP Attacks, Root Guard and BPDU Guard
 • 10. EtherChannel
 • 11. Quiz.html

 • 6. CCNA (200-301) Wireless Networks
 • 1. What is Wireless LAN
 • 2. Wi-Fi Channels
 • 3. Wi-Fi Standards
 • 4. Wireless Transmission Part 1
 • 5. Wireless Transmission Part 2
 • 6. Wireless Security Protocols
 • 7. WLC Configuration
 • 8. Quiz.html

 • 7. Network Services in Cisco CCNA
 • 1. What is DHCP Theory in CCNA
 • 2. How to Configure the Cisco IOS DHCP Server Part 1
 • 3. How to Configure the Cisco IOS DHCP Server Part 2
 • 4. What is NAT Theory in Cisco CCNA
 • 5. How to Configure the NAT in CCNA
 • 6. What is NTP Theory in CCNA
 • 7. How to Configure the NTP in Cisco CCNA
 • 8. What is QoS
 • 9. Traffic Topologies in CCNA
 • 10. What are SNMP and Syslog in CCNA
 • 11. What are FTP and TFTP in Cisco CCNA
 • 12. Quiz.html

 • 8. Network Security
 • 1. Well-known Network Attacks
 • 2. Preventions of Specific Network Attacks
 • 3. Preventions of Specific Wireless Attacks
 • 4. Different Types of Cisco Router Passwords
 • 5. Securing Network Access by Using AAA
 • 6. Authentication Technologies
 • 7. Authorization and Accounting Methods
 • 8. VPNs
 • 9. What is ACL
 • 10. Standard, Extended and Named ACLs
 • 11. ACL Troubleshooting
 • 12. DHCP Snooping
 • 13. Dynamic ARP Inspection
 • 14. Port Security
 • 15. Quiz.html

 • 9. Network Programmability
 • 1. Configuration Management Tools
 • 2. SDN Software Defined Networking
 • 3. REST APIs
 • 4. Data Formats
 • 5. Quiz.html

 • 10. Extra
 • 1. CCNA Networking Complete Cisco CCNA 200-301 Prep Course.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 26639
  حجم: 6347 مگابایت
  مدت زمان: 955 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 آذر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید