وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش JavaScript

JavaScript

جاوااسکریپت، به اختصار JS زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، پویا، مبتنی بر شی، چند رویه و تفسیری است. در کنار HTML و CSS، جاوااسکریپت یکی از سه هسته صفحات دنیای وب می‌باشد. این زبان می‌تواند هم به صورت ساخت یافته و هم به صورت شی گرا مورد استفاده قرار گیرد. در این زبان اشیاء با اضافه شدن متدها و خصوصیات پویا به اشیاء خالی ساخته می‌شوند، بر خلاف جاوا. بعد از ساخته شدن یک شی ، این شی می‌تواند به عنوان نمونه‌ای برای ساخته شدن اشیاء مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
به علت این قابلیت زبان جاوااسکریپت برای ساختن نمونه از سیستم مناسب می‌باشد.

Learn how to create Variables in Modern JavaScript
شرکت:
Learn how to create Variables in Modern JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn Functions & Function Expressions in Modern JavaScript
شرکت:
Learn Functions & Function Expressions in Modern JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
JavaScript Fundamentals (2024): From Basics to Brilliance
شرکت:
JavaScript Fundamentals (2024): From Basics to Brilliance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
JavaScript from Beginner to Expert
شرکت:
JavaScript from Beginner to Expert
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 25 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
JavaScript for Beginning Web Developers
شرکت:
JavaScript for Beginning Web Developers
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
GRUNT js: Automate web development tasks and save your time
شرکت:
GRUNT js: Automate web development tasks and save your time
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Full Stack Development With Next.js: Blog App
شرکت:
Full Stack Development With Next.js: Blog App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Elasticsearch 8 Course with JavaScript Client for Beginners
شرکت:
Elasticsearch 8 Course with JavaScript Client for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Creative Web Animation with GSAP 3  [ JavaScript SVG CSS ]
شرکت:
Creative Web Animation with GSAP 3 [ JavaScript SVG CSS ]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Complete HTML & CSS  Web Development Course 2024
شرکت:
Complete HTML & CSS Web Development Course 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
20 Web Projects build 20 HTML, CSS and JavaScript projects
شرکت:
20 Web Projects build 20 HTML, CSS and JavaScript projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Vue 3 Playbook
شرکت:
Vue 3 Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
HTMX + Django Modern Python Web Apps, Hold the JavaScript Course
شرکت:
HTMX + Django Modern Python Web Apps, Hold the JavaScript Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Ultimate Next.js 14+ Crash course Master Web Development
شرکت:
The Ultimate Next.js 14+ Crash course Master Web Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
The Complete JavaScript Course: From Zero to Expert
شرکت:
The Complete JavaScript Course: From Zero to Expert
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
NextAuth – Authentication and Authorization in Next.js 13.5+
شرکت:
NextAuth – Authentication and Authorization in Next.js 13.5+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering Google Maps JavaScript API: A Comprehensive Guide
شرکت:
Mastering Google Maps JavaScript API: A Comprehensive Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
JavaScript Pro: Mastering Advanced Concepts and Techniques
شرکت:
JavaScript Pro: Mastering Advanced Concepts and Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 1 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Full Stack Development With Next.js: Markdown App
شرکت:
Full Stack Development With Next.js: Markdown App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Build Servers with BunJS Fastify and Prisma
شرکت:
Build Servers with BunJS Fastify and Prisma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
20 Web Projects: HTML, CSS & Javascript
شرکت:
20 Web Projects: HTML, CSS & Javascript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Mastering JavaScript: OOP, Ajax, APIs, JSON, and Beyond
شرکت:
Mastering JavaScript: OOP, Ajax, APIs, JSON, and Beyond
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
5 Strong Projects for Your Portfolio HTML, CSS & JavaScript
شرکت:
5 Strong Projects for Your Portfolio HTML, CSS & JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
JavaScript Mastery From Basics to Advanced
شرکت:
JavaScript Mastery From Basics to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲