وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Fusion 360

Fusion 360 Essentials: 3D Modeling Basics
شرکت:
Fusion 360 Essentials: 3D Modeling Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Heavy Weapon Design in Fusion 360
شرکت:
Heavy Weapon Design in Fusion 360
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Mechanical concept design : Stress simulation in Fusion 360
شرکت:
Mechanical concept design : Stress simulation in Fusion 360
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Fusion 360 Mastery | Certificate Preparation Course
شرکت:
Fusion 360 Mastery | Certificate Preparation Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Fusion 360 For Woodworking
شرکت:
Fusion 360 For Woodworking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Introduction to Fusion 360
شرکت:
Introduction to Fusion 360
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 23 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Heavy Weapon Design in Fusion 360
شرکت:
Heavy Weapon Design in Fusion 360
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت و 10 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Fusion 360 Create a 3D Print Phone Case
شرکت:
Fusion 360 Create a 3D Print Phone Case
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
3D Modeling for 3D Printing and Laser Cutting on Fusion 360
شرکت:
3D Modeling for 3D Printing and Laser Cutting on Fusion 360
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Modeling & Assembly with Autodesk Fusion 360
شرکت:
Modeling & Assembly with Autodesk Fusion 360
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 22 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Fusion 360 : Learn CAD and Earn Money Online
شرکت:
Fusion 360 : Learn CAD and Earn Money Online
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Fusion 360 : Learn CAD and Earn Money Online
شرکت:
Fusion 360 : Learn CAD and Earn Money Online
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
دوره کامل Fusion 360
شرکت:
دوره کامل Fusion 360
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل Fusion 360
شرکت:
کورس یادگیری کامل Fusion 360
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۳ مهر ۱۴۰۱
تبدیل کردن فایل های Fusion 360 به URDF
شرکت:
تبدیل کردن فایل های Fusion 360 به URDF
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شروع به کار با Fusion 360
شرکت:
شروع به کار با Fusion 360
53,700 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 5 دقیقه
۲ شهریور ۱۴۰۱
طراحی و مدل سازی مکانیکی بوسیله Fusion 360
شرکت:
طراحی و مدل سازی مکانیکی بوسیله Fusion 360
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۱